Selecteer wijze zoeken
  • Website
  • Web
Search

Welkom op de website

TopBalance is een onderneming, die zich hoofdzakelijk bezig houdt met administratieve en fiscale dienstverlening voor bedrijven, zelfstandigen zonder personeel, en mensen met een vrij beroep. TopBalance is in 1996 opgericht door Wijnand van Pelt. Het administratiekantoor is gevestigd te Spijkenisse in de gemeente Nissewaard.

Voor TopBalance werken mensen die boekhoudingen, loonadministraties en belastingenaangiften verzorgen, jaarrekeningen samenstellen, financieringsvraagstukken behandelen, en een veelvoud van allerlei verwante werkzaamheden verrichten. Tevens kunnen particulieren terecht voor de aangifte inkomstenbelasting, en voor belastingadvies kan men terecht bij de belastingadviseur.

Maar ook is het kantoor thuis in personeelszaken, bijvoorbeeld voor het opstellen van arbeidsovereenkomsten, het behandelen van ontslagaanvragen, en voor advies bij arbeidsrechtelijke zaken. Wijnand van Pelt is gediplomeerd Payroll Professional.

Tevens kan TopBalance bedrijven bijstaan in automatiseringszaken. TopBalance ontwikkelt zelf gegevensverwerkende systemen. Zo is in eigen beheer het boekhoudsysteem TbtAccount gemaakt.

NOAB kantoor

Het kantoor TopBalance is gekwalificeerd lid van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB). Tevens is Wijnand van Pelt gediplomeerd Fiscaal Adviseur (FA), gediplomeerd Payroll Professional (PA),  en persoonlijk lid van het Register Belastingadviseurs (Register RBc). Een NOAB kantoor kent de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Een NOAB kantoor is zelf ondernemer en spreekt de taal van zijn klanten. De vakkundigheid is gekoppeld aan ondernemerszin, en dat betekent dat klanten geen hoge drempels hoeven te nemen, en dat er binnen het kantoor geen van negen-tot-vijf-cultuur bestaat. Er wordt oplossingsgericht gewerkt. Dat gebeurt niet vanuit de pretentie, dat altijd en voor alles pasklare oplossingen uit de mouwen kunnen worden geschud. In voorkomende gevallen kan een beroep worden gedaan op specialisten. Deze gespecialiseerde vakmensen, die binnen de NOAB Adviesgroep verenigd zijn, kunnen belangrijke bijdragen leveren aan het oplossen van problemen. In de NOAB Adviesgroep werken fiscalisten, accountants, advocaten en notarissen.

Lees verder ...


NOAB 'schorst' TopBalance

Als gevolg van een stevig meningsverschil tussen het bestuur van de NOAB en TopBalance inzake het direct en zonder voorbehoud ter inzage geven van cliëntendossiers van TopBalance aan de NOAB in het kader van een kwaliteitsonderzoek, die ten grote delen vallen onder de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), heeft het bestuur van de NOAB besloten, om TopBalance met ingang van 1 januari 2018 te 'schorsen', om vervolgens een verzoek te gaan indienen bij het Tuchtcollege om TopBalance te royeren als lid van de vereniging.

De vraag is of het bestuur de bevoegdheid heeft om te schorsen, omdat in dit geval schorsen een strafmaatregel is. Volgens artikel 9 lid 2 van de statuten, mag alleen het Tuchtcollege en het College van beroep straffen opleggen. Om die reden neemt TopBalance het standpunt in, dat het besluit van het bestuur van NOAB om TopBalance te schorsen, nietig is.

De kern van het meningsverschil draait vooral om het feit, of je een cliënt op de hoogte moet brengen, dat een derde (de NOAB) inzage kan hebben in zijn of haar persoonsgegevens, en dat je de cliënt ondubbelzinnige toestemming moet vragen.

De NOAB heeft het standpunt ingenomen, dat de cliënt niet op de hoogte hoeft worden gesteld, en dat er geen ondubbelzinnige toestemming hoeft worden gegeven.

TopBalance heeft het standpunt, dat de cliënt wel op de hoogte moet worden gesteld, en dat de cliënt wel ondubbelzinnige toestemming zou moeten geven.

In artikel 21 van de AVG staat toch heel duidelijk, dat dit goed moet worden gecommuniceerd met de cliënt, en dat de cliënt weet moet hebben van het feit, dat hij of zij het recht heeft om bezwaar aan te tekenen. Na het kenbaar maken van dat bezwaar door cliënt, zal de bewuste verwerking per direct moeten worden gestaakt, en kan alleen nog worden voortgezet als het NOAB kantoor dwingende gerechtvaardigde gronden aanvoert, die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de cliënt, of die verband houden met de instelling, uitoefening, of onderbouwing van een rechtsvordering.

Het belang van de NOAB is helder. De vereniging wil een keurmerk op de markt brengen. Dat is heel legitiem. Om die reden wordt een reviewer ingeschakeld om te onderzoeken of een NOAB lid nog steeds voldoet aan de door de NOAB gestelde vereisten. Maar de vraag is hier, moet dat ten koste gaan van het prijsgeven van persoonsgegevens van de cliënt, en voldoet dat prijsgeven van deze persoonsgegevens aan de wettelijke bepalingen, in het bijzonder van de AVG en de WBP. Bovendien gaat deze verwerking van de persoonsgegevens een heel ander doel krijgen.

TopBalance heeft de NOAB aangeboden om de persoonsgegevens van de cliënten te anonimiseren dan wel te pseudonimiseren. Daar is de NOAB niet mee akkoord gegaan. Waarom eigenlijk niet?

TopBalance heeft inmiddels een handhavingsverzoek ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

TopBalance wacht nu de bevindingen af van het Tuchtcollege en de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is niet ondenkbaar dat TopBalance de casus ook gaat neerleggen bij een Nederlandse rechter.

TopBalance is teleurgesteld, dat het bestuur van de NOAB uiteindelijk deze weg heeft genomen, temeer, omdat TopBalance getracht heeft om tot een oplossing te komen, rekening houdend met ieders belang.

Aangifte inkomstenbelasting particulieren

Heeft u een uitnodiging van de belastingdienst gekregen om aangifte te doen voor de Inkomstenbelasting en Premie Volksverzekeringen 2017? Heeft u hulp nodig? Maak dan direct een afspraak voor het invullen van uw belastingaangifte.

Lees verder ...


Een greep uit de dienstverlening van het kantoor

De dienstverlening

Een greep uit de dienstverlening van het kantoor staat hieronder opgenoemd en toegelicht. Het zijn werkzaamheden waar het kantoor veel ervaring mee heeft. Om die reden is er dus veel expertise in huis.

Aangifte inkomstenbelasting

Heeft u een uitnodiging van de belastingdienst gekregen om aangifte te doen voor de Inkomstenbelasting?

Lees verder ...

Boekhouding

Een goede boekhouding is niet alleen belangrijk voor uw bedrijfsvoering, maar ook als bewijs tegenover de belastingdienst.

Lees verder ...

Loonadministratie

Het verzorgen van de loonadministratie is een complex vakgebied met veel wet- en regelgeving.

Lees verder ...