Search User Login Menu
Tools
Close

Archief

Het Belastingplan 2019. Wat nu?

Geplaatst: okt 20, 2018
Categorieën: Archief
Commentaar: 0

Het Belastingplan 2019 laat zeker het nodige stof opwaaien. Hoeveel stof er op uw pad komt te liggen, zal van ondernemer tot ondernemer verschillend zijn. Maar linksom of rechtsom, ook u wordt ongetwijfeld geconfronteerd met de uitwerking van bepaalde plannen. Hoe bereidt u zich voor op de aangekondigde fiscale veranderingen? Heeft u de bezem al klaarstaan of bent u nog op zoek naar wat hulp? TopBalance kijkt graag samen met u wat de aangekondigde belastingvoorstellen betekenen voor uw situatie. Een aantal vragen waar u als vereniging of werkgever de komende tijd over na kunt denken: Is het nodig dat ik onze vrijwilligersvergoeding aanpas in 2019? Kan ik mijn werknemers vanaf 2020 motiveren met een fiets van de zaak met een eenvoudige bijtellingsregeling? Komt de overheid nog met een fatsoenlijke overgangsregeling voor werknemers met een 30%-regeling?

Aanpassing vrijwilligersregeling 
Goed nieuws voor vrijwilligers bij een sportvereniging of ‘goede-doelenclub’. Wanneer zij een vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden voor deze vereniging of club, kan deze vergoeding onder voorwaarden onbelast worden ontvangen. Wanneer het Belastingplan 2019 wordt aangenomen, mag deze vergoeding vanaf 1 januari 2019 op jaarbasis maximaal € 1.700 per kalenderjaar bedragen met een maximum van € 170 per maand. Dit betekent een verhoging van € 200 per jaar, respectievelijk € 20 per maand. Een vrijwilligersregeling voorkomt administratieve rompslomp bij de vereniging of club en geeft vrijwilligers vooral een steuntje in de rug voor de tijd en moeite die zij voor het maatschappelijke doel inzetten.

Fiets van de zaak
We kennen vast allemaal de auto van de zaak en de regelgeving rondom de bijtelling voor de werknemer die deze auto van de zaak rijdt. Vanaf 2020 geldt er een soortgelijke regeling voor de fiets van de zaak. Nu geldt bij een fiets van de zaak nog dat per werknemer berekend moet worden wat het voordeel is. Vanaf 2020 bedraagt de bijtelling voor de fiets van de zaak 7% van de consumentenprijs van de fiets, mits er sprake is van privégebruik door de werknemer. Het privégebruik moet worden aangetoond door de inspecteur. Gemakshalve komt de wetgever de inspecteur tegemoet, door te veronderstellen dat woon-werkverkeer privégebruik is. De regeling gaat ook gelden voor fietsen met trapondersteuning. Als de werknemer een eigen bijdrage betaalt voor het privégebruik, dan komt deze in mindering op de bijtelling.

Aanpassing 30%-regeling 
Als het aan de wetgever ligt, wordt de 30%-regeling behoorlijk aangepast per 1 januari 2019. De 30%-regeling is bedoeld voor werknemers uit het buitenland die een specifieke deskundigheid bezitten die in Nederland schaars is. Om de expertise naar Nederland te halen, kunnen deze werknemers 30% van hun loon onbelast ontvangen. Het mag duidelijk zijn dat dit een zeer aantrekkelijke regeling is en daadwerkelijk bijdraagt aan het binnenhalen van deze bijzondere werknemers. Naast de 30% die onbelast wordt ontvangen, gelden er ook nog andere fiscale voordelen in de inkomstenbelasting voor deze groep. Wat wordt er dan aangepast? Zonder enige overgangsregeling wordt de termijn waarin de buitenlandse werknemer gebruik kan maken van deze regeling, verkort van acht naar vijf jaar. Voor werknemers die nu gebruikmaken van deze regeling betekent dit een forse strop. In de parlementaire behandeling gedurende de komende weken zal blijken of deze versobering zonder overgangsregeling stand houdt. Ik hoop dat ik u de nodige stof tot nadenken heb gegeven. In het geval u meer wilt weten van de verlaging van het tarief vennootschapsbelasting, het lenen van de eigen BV of de verhoging van het lage btw-tarief.

Heeft u fiscaal advies nodig om de eventuele stofwolken om te zetten tot een concreet advies? 

Print
Tags:

Archief

Laatste stand van zaken omtrent de aangifte IB PVV 2019 (update)

Geplaatst: apr 3, 2020

Laatste stand van zaken omtrent de aangifte IB PVV 2019 (update)

Indien u onlangs uw aangifte IB PVV 2019 (Inkomstenbelasting en Premie Volksverzekeringen) heeft laten verzorgen door TopBalance, dan is het relevant om onderstaande berichtgeving informatie tot u te nemen.

Met verwijzing naar eerdere berichtgeving, kan nu worden vermeld, dat geleidelijk aan de eerste aangiften zijn verzonden.

Documenten of bestanden te downloaden

Lees verder

Laatste stand van zaken omtrent de aangifte IB PVV 2019

Geplaatst: mrt 29, 2020

Laatste stand van zaken omtrent de aangifte IB PVV 2019

Indien u onlangs uw aangifte IB PVV 2019 (Inkomstenbelasting en Premie Volksverzekeringen) heeft laten verzorgen door TopBalance, dan is het relevant om onderstaande berichtgeving informatie tot u te nemen.

Al meer dan 10 jaar wordt gebruik gemaakt van een speciaal aangifteprogramma, ontwikkeld door een beursgenoteerd bedrijf. Daar is toentertijd bewust voor gekozen, omdat er vooral gekeken is naar de betrouwbaarheid van de softwareleverancier.

Documenten of bestanden te downloaden

Lees verder

Wijzigingen in de organisatie

Geplaatst: mrt 29, 2020

Wijzigingen in de organisatie

Om de gegevensverwerkende processen, en de informatieverstrekking te optimaliseren, is besloten om afscheid te nemen van de handelsnaam 'De Loonadministrateur'.

Per direct zal de dienstverlening loonadministraties verder gaan onder de handelsnaam 'TopBalance'. Ook de bankrekening waarop de facturen kunnen worden voldaan, verandert.

Lees verder

Register Belastingadviseurs en Bureau Financieel Toezicht hernieuwen toetsingsarrangement

Geplaatst: feb 7, 2020

Register Belastingadviseurs en Bureau Financieel Toezicht hernieuwen toetsingsarrangement

Het Register Belastingadviseurs (RB) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben op maandag 27 januari 2020 een nieuw toetsingsarrangement getekend. Op grond van deze afspraak draagt het RB als beroepsorganisatie zelf zorg voor de naleving van de verplichtingen van haar leden op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Lees verder

Pakket Belastingplan 2020 zorgt voor gemengde gevoelens bij het RB

Geplaatst: sep 26, 2019

Pakket Belastingplan 2020 zorgt voor gemengde gevoelens bij het RB

Het Register Belastingadviseurs (RB), de beroepsvereniging van fiscalisten voor het mkb, vindt dat het Belastingplan 2020 zorgt voor gemengde gevoelens. Verschillende maatregelen raken specifiek het mkb. Sylvester Schenk, directeur fiscale zaken van het RB stelt: “Verschillende plannen werken goed uit voor de praktijk, maar de minder goede plannen werken wel heel nadelig uit. Er lijkt een ongelijke verhouding te zijn. Wij hebben dan ook gemengde gevoelens bij de voorstellen.”

Lees verder

Dienstverlening Belastingdienst onder de maat

Geplaatst: jun 18, 2019

Dienstverlening Belastingdienst onder de maat

Voor de vierde keer sinds 2011 lieten de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en het Register Belastingadviseurs (RB), de beroepsverenigingen van in totaal ruim 12.000 fiscaal dienstverleners, een onderzoek uitvoeren naar de vraag hoe hun leden denken over het functioneren van de Belastingdienst. De belangrijkste onderzoeksresultaten en een aantal daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn opgenomen in een samenvatting – die als bijlage bij dit bericht is gevoegd.

Lees verder

TopBalance zegt lidmaatschap NOAB op

Geplaatst: jan 16, 2019

TopBalance zegt lidmaatschap NOAB op

Na een periode van bijna 20 jaar heeft TopBalance zijn lidmaatschap bij de NOAB (Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen) opgezegd, na geconcludeerd te hebben dat NOAB niets toevoegt aan de dienstverlening van TopBalance.

Lees verder

Belastingwijzigingen per 1 januari 2019

Geplaatst: dec 19, 2018

Belastingwijzigingen per 1 januari 2019

De Eerste Kamer heeft op 18 december ingestemd met ruim 60 belastingmaatregelen voor burgers en bedrijven. Dit betekent dat de belastingtarieven vanaf volgend jaar omlaag gaan en de heffingskortingen (belastingkortingen) omhoog, waardoor werken lonender wordt.

Lees verder

Alsnog teruggaaf over 2016 voor 175.000 belastingplichtigen

Geplaatst: nov 29, 2018

Alsnog teruggaaf over 2016 voor 175.000 belastingplichtigen

In de aanloop van elk nieuw kalenderjaar worden de heffingskortingen opnieuw vastgesteld. Zo ook voor het jaar 2016. Normaal gebeurt dat tijdig, zodat de Belastingdienst hiermee nog rekening kan houden met de uitbetaling van voorlopige teruggaven.

Lees verder

Het Belastingplan 2019, iets gewijzigd

Geplaatst: okt 21, 2018

Het Belastingplan 2019, iets gewijzigd

Voor alle bedrijven, van klein tot groot, gaat de winstbelasting de komende jaren verder omlaag dan het kabinet eerder al had aangekondigd. Daar is ruimte voor nu de afschaffing van de dividendbelasting definitief niet doorgaat. Staatssecretaris Snel van Financiën heeft in een brief van 16 oktober 2018 inmiddels onder meer de volgende maatregelen genoemd.

Lees verder

Het Belastingplan 2019. Wat nu?

Geplaatst: okt 20, 2018

Het Belastingplan 2019. Wat nu?

Het Belastingplan 2019 laat zeker het nodige stof opwaaien. Hoeveel stof er op uw pad komt te liggen, zal van ondernemer tot ondernemer verschillend zijn. Maar linksom of rechtsom, ook u wordt ongetwijfeld geconfronteerd met de uitwerking van bepaalde plannen.

Lees verder

Tuchtcollege NOAB komt met een oordeel

Geplaatst: jul 14, 2018

Tuchtcollege NOAB komt met een oordeel

Op 12 juli 2018 is het Tuchtcollege van de NOAB uiteindelijk, na drie maanden beraad, tot een oordeel gekomen.

Documenten of bestanden te downloaden

Lees verder

NOAB 'schorst' TopBalance

Geplaatst: jan 21, 2018

NOAB 'schorst' TopBalance

Als gevolg van een stevig meningsverschil tussen het bestuur van de NOAB en TopBalance inzake het direct en zonder voorbehoud ter inzage geven van cliëntendossiers van TopBalance aan de NOAB in het kader van een kwaliteitsonderzoek, die ten grote delen vallen onder de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), heeft het bestuur van de NOAB besloten, om TopBalance met ingang van 1 januari 2018 te 'schorsen', om vervolgens een verzoek te gaan indienen bij het Tuchtcollege om TopBalance te royeren als lid van de vereniging.
 

Lees verder
Back To Top