Search User Login Menu
Tools
Close

Mailmomenten

De feestdagen komen er aan. Hoe gebruik ik als werkgever de werkkostenregeling (WKR)?

De feestdagen komen er aan. Hoe gebruik ik als werkgever de werkkostenregeling (WKR)?
Geplaatst: nov 17, 2020
Categorieën: Actueel, Mailmomenten
Commentaar: 0

Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking. Zo staat dat in de wet loonbelasting. Dat betekent dat over het loon ook loonbelasting ingehouden moet worden.

Loon kan zijn in geld, maar ook in natura. Dus als een werkgever bijvoorbeeld de werknemer een kerstpakket verstrekt, dan is daar in beginsel loonbelasting over verschuldigd.

In het geval dat er bestanddelen van het loon zijn waarover de verschuldigde loonbelasting niet is betaald, vallen deze loonbestanddelen in de zogenaamde eindheffing. Voor de berekening van de eindheffing is er de zogenaamde werkkostenregeling ingevoerd.

Via de werkkostenregeling (WKR) kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers geven. U mag ook zaken vergoeden waar een werknemer privé voordeel van kan hebben. Denk aan gereedschap, tablets, sportabonnementen of de kerstpakketten.

Aanwijzen van de loonbestanddelen
Belangrijk is dat u voordat u iets vergoedt of verstrekt vooraf heeft bepaald dat deze vergoeding of verstrekking wordt aangewezen als eindloonbestanddeel. Dat moet u in de administratie vastleggen. Doet u dat niet, dan kan bij controle alsnog een naheffing komen, omdat u de loonbestanddelen niet heeft aangewezen voor de eindheffing. Dat kan ook nog gepaard gaan met een boete.


Vrije ruimte werkkostenregeling
U mag onbelast vergoedingen en verstrekkingen geven. Het totale bedrag moet wel onder de 1,2% blijven van de loonsom van al uw medewerkers samen. Dit is de vrije ruimte. Bijvoorbeeld: bij een loonsom van € 400.000 kunt u € 4.800 onbelast beschikbaar stellen.

Komt het bedrag van de vergoedingen en verstrekkingen boven die grens? Dan moet u over dat extra bedrag 80% belasting betalen. Er gelden geen voorwaarden voor de bestedingen binnen de vrije ruimte.

Vrije ruimte
Sinds 2020 is de vrije ruimte verhoogd. Blijft het totale bedrag onder de 1,7% van de eerste € 400.000 van de loonsom van alle medewerkers samen? Dan mag u dat onbelast als vergoeding of verstrekking geven. Dit betekent dat u in de nieuwe situatie € 6.800 onbelast beschikbaar kunt stellen in het geval de loonsom € 400.000 is. Als gevolg van de coronamaatregelen is de vrije ruimte tijdelijk verder verruimd naar 3% van de eerste € 400.000. 

Voor het bedrag boven € 400.000 blijft het percentage van 1,2% gelden. Het is dus belangrijk dat u met uw loonadministrateur afstemt wat de (verwachte) loonsom van het lopende jaar is.

Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling
Onder voorwaarden gaan bepaalde vergoedingen en verstrekking niet ten koste van uw vrije ruimte.

Enkele voorbeelden van vergoedingen en verstrekkingen met een gerichte vrijstelling zijn:
- abonnementen voor openbaar vervoer;
- reiskosten tot € 0,19 per kilometer;
- verhuiskosten vanwege werk;
- maaltijden bij overwerk;
- vanaf 2020: aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Noodzakelijkheidscriterium werkkostenregeling
Voor bepaalde producten, zoals gereedschap, tablets en smartphones geldt het zogeheten noodzakelijkheidscriterium. Deze goederen kunt u belastingvrij geven als u deze nodig vindt voor het werk. Het privégebruik is dan niet meer van belang.

Nihilwaarderingen werkkostenregeling
Bepaalde voorzieningen op de werkplek gaan niet ten koste van de vrije ruimte. Deze krijgen een zogeheten nihilwaardering.

Voorbeelden zijn:
-  ter beschikking gestelde werkkleding;
- koffie en thee op de werkplek;
- fitnessruimte op de werkplek.


Heeft u nog vragen of opmerkingen. Schroom u niet en neem contact op met TopBalance.

 

Print
Tags:

Overzicht Mailmomenten

De feestdagen komen er aan. Hoe gebruik ik als werkgever de werkkostenregeling (WKR)?

Geplaatst: nov 17, 2020

De feestdagen komen er aan. Hoe gebruik ik als werkgever de werkkostenregeling (WKR)?

Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking. Zo staat dat in de wet loonbelasting. Dat betekent dat over het loon ook loonbelasting ingehouden moet worden.

Lees verder

Leg het arbeidscontract schriftelijk vast vóór 1 juli 2020

Geplaatst: jun 24, 2020

Leg het arbeidscontract schriftelijk vast vóór 1 juli 2020

Sinds 1 januari 2020 is de wet Werk Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Om in aanmerking te komen voor een lagere WW-premie had de werkgever tot 1 april 2020 de mogelijkheid om voor werknemers, die vóór 1 januari 2020 voor onbepaalde tijd in dienst waren en die geen oproepovereenkomst hadden, een arbeidscontract schriftelijk vast te leggen. Door de coronacrisis is deze uiterste datum met 3 maanden verlengd tot 1 juli 2020.

Lees verder
Back To Top