Search User Login Menu
Tools
Close

Mailmomenten

Het nieuwe jaar

Het nieuwe jaar
Geplaatst: dec 31, 2020
Categorieën: Actueel, Mailmomenten
Commentaar: 0Wat een nieuw jaar gaat brengen, is iedere keer weer een verrassing. Maar één ding staat nagenoeg vast. Het jaar 2021 gaat ongetwijfeld in het teken staan van het vaccineren, waardoor we hopelijk naar ons leven teruggaan dat wij een jaar geleden leidden.

Ook nu weer, zijn er veel wijzigingen in wetten en regelgeving. Wat dat betreft, wordt het er niet eenvoudiger op gemaakt. Afgezien van veranderingen in grondslagen en tarieven, gaan er nieuwe regelingen in werking. 

Eén in het oog springend, is de aanpak van belastingontwijking. Zo gaat de bronbelasting op rente en royalty’s in. Met deze bronbelasting van 25% worden betalingen naar landen die geen of te weinig belasting heffen door Nederland belast en wordt ook de doorstroom via ons land tegengegaan. Intermediairs zoals belastingadviseurs, accountants en financiële instellingen zijn vanaf 1 januari 2021 verplicht om grensoverschrijdende constructies, die gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken, bij de Belastingdienst te melden. Dit zijn fiscale constructies waarbij inwoners van verschillende landen zijn betrokken en die mogelijk gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken.

Zo is er ook een nieuwe prikkel in het leven geroepen om te gaan investeren. Het kabinet wil bedrijven stimuleren om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting, genaamd Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze tijdelijke regeling moet er voor zorgen dat bedrijven ook in deze tijden blijven investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen. De regeling geldt voor investeringen in 2021 of 2022. Bij grote investeringen in een jaar is de korting tot € 5 miljoen 3,9%, daarboven 1,8%.

Al in werking getreden, vanaf 27 september 2020, is de inschrijving in het zogeheten UBO-register
(Ultimate Beneficial Owner). Ondernemingen zijn verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben, in het UBO-register in te schrijven. Dit als gevolg van Europese regels. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld.

Kortom ..... Er is weer een hoop te doen.Ik wens u een zeer goed jaar toe.

Wijnand van Pelt
31 december 2020 

Print
Tags:

Overzicht Mailmomenten

Het nieuwe jaar

Geplaatst: dec 31, 2020

Het nieuwe jaar

Wat een nieuw jaar gaat brengen, is iedere keer weer een verrassing. Maar één ding staat nagenoeg vast. Het jaar 2021 gaat ongetwijfeld in het teken staan van het vaccineren, waardoor we hopelijk naar ons leven teruggaan dat wij een jaar geleden leidden.
 

Lees verder

New Year

Geplaatst: dec 30, 2020

New Year

What a new year will bring is a surprise every time. But one thing is almost certain. The year 2021 will undoubtedly be dominated by vaccination, which will hopefully allow us, gradually, to return to normal life.

Lees verder

Kerstboodschap

Geplaatst: dec 22, 2020

Kerstboodschap

Aan het einde van het jaar dank ik alle relaties voor de goede samenwerking en het vertrouwen. 

Ook dit jaar heeft mijn kantoor een zeer divers aan ondernemers, zelfstandigen met een vrij beroep, particulieren, bedrijven en verenigingen mogen en kunnen helpen met een veelal aan verschillende diensten met bijvoorbeeld .......

Lees verder

De feestdagen komen er aan. Hoe gebruik ik als werkgever de werkkostenregeling (WKR)?

Geplaatst: nov 17, 2020

De feestdagen komen er aan. Hoe gebruik ik als werkgever de werkkostenregeling (WKR)?

Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking. Zo staat dat in de wet loonbelasting. Dat betekent dat over het loon ook loonbelasting ingehouden moet worden.

Lees verder
Back To Top