Selecteer wijze zoeken
  • Website
  • Web
Search

Tuchtcollege NOAB komt met oordeel

14 juli 2018

Op 12 juli 2018 is het Tuchtcollege van de NOAB uiteindelijk, na drie maanden beraad, tot een uitspraak (is hier te downloaden) gekomen.

TopBalance heeft naar aanleiding van de uitspraak besloten om niet in beroep te gaan.

TopBalance krijgt nu tot 12 december a.s. de tijd om aan te geven, of het alsnog volledig gaat meewerken aan het herkwalificatieonderzoek conform de door de NOAB gestelde voorwaarden.

lees ook NOAB 'schorst' TopBalance

Nieuwsberichten en blogs

21 oktober 2018
Het Belastingplan 2019, iets gewijzigd

20 oktober 2018
Het Belastingplan 2019. Wat nu?

14 juli 2018
Tuchtcollege NOAB komt met oordeel
Op 12 juli 2018 is het Tuchtcollege van de NOAB uiteindelijk, na drie maanden beraad, tot een uitspraak (is hier te downloaden) gekomen.
TopBalance heeft naar aanleiding van de uitspraak besloten om niet in beroep te gaan.
TopBalance krijgt nu tot 12 december a.s. de tijd om aan te geven, of het alsnog volledig gaat meewerken aan het herkwalificatieonderzoek conform de door de NOAB gestelde voorwaarden.

21 januari 2018
NOAB 'schorst' TopBalance
Als gevolg van een stevig meningsverschil tussen het bestuur van de NOAB en TopBalance inzake het direct en zonder voorbehoud ter inzage geven van cliëntendossiers van TopBalance aan de NOAB in het kader van een kwaliteitsonderzoek, die ten grote delen vallen onder de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), heeft het bestuur van de NOAB besloten, om TopBalance met ingang van 1 januari 2018 te 'schorsen', om vervolgens een verzoek te gaan indienen bij het Tuchtcollege om TopBalance te royeren als lid van de ….. lees verder