Selecteer wijze zoeken
  • Website
  • Web
Search

Het Belastingplan 2019, iets gewijzigd

21 oktober 2018

Voor alle bedrijven, van klein tot groot, gaat de winstbelasting de komende jaren verder omlaag dan het kabinet eerder al had aangekondigd. Daar is ruimte voor nu de afschaffing van de dividendbelasting definitief niet doorgaat. Staatssecretaris Snel van Financiën heeft in een brief van 16 oktober 2018 inmiddels onder meer de volgende maatregelen genoemd.

Verlaging tarieven vennootschapsbelasting
Het kabinet was al van plan de vennootschapsbelasting voor grote ondernemingen stapsgewijs te verlagen van 25 naar 22,25 procent, en die voor het midden- en kleinbedrijf van 20 naar 16 procent. In de nieuwe plannen die staatssecretaris Menno Snel van Financiën heeft ontvouwd, komen de tarieven in 2021 uit op respectievelijk 20,5 en 15 procent. Grote bedrijven moeten wel wat langer wachten op verlaging van de winstbelasting. De eerste stap die voor volgend jaar gepland stond, gaat niet door. Maar in de twee jaar daarna daalt de belasting op bedrijfswinsten boven de 200.000 euro dus wel een stuk sneller dan voorzien.

Overgangsregeling expats
De inperking van een gunstige belastingregeling voor buitenlandse werknemers gaat door, maar er komt een overgangsregeling voor expats die daar al in 2019 of 2020 door zouden worden getroffen.

Verlaging werkgeverslasten op arbeid
Om het ondernemersklimaat verder te verbeteren wordt vanaf 2021 structureel 200 miljoen euro uitgetrokken om de werkgeverslasten op arbeid te verlagen. Verzachten rekening-courantmaatregel directeuren-grootaandeelhouders Het kabinet verzacht daarnaast de aangekondigde maatregel tegen excessief lenen bij de eigen vennootschap. Als die aangekondigde maatregel daadwerkelijk in de wet wordt vastgelegd, moeten directeuren-grootaandeelhouders vanaf 1 januari 2022 belasting gaan betalen op hoge leningen die zij afsluiten bij hun eigen onderneming. De verzachting bestaat uit twee onderdelen:


in plaats van een overgangsregeling voor bestaande eigenwoningschulden worden ook nieuwe eigenwoningschulden van de dga uitgezonderd;

bovenop deze eigenwoningschuld zal een aanvullende drempel van € 500.000 voor de dga en zijn partner gezamenlijk gelden.

Intensivering S&O-afdrachtvermindering
Ook wordt het innovatieve bedrijven met een extra belastingkorting makkelijker gemaakt te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Verschillende organisaties, waaronder het RB, hebben de afgelopen periode gepleit om de dividendbelasting niet af te schaffen en de financiële ruimte die hierdoor ontstaat ten goede te laten komen aan het mkb in het bijzonder en het bedrijfsleven in het algemeen. Meer details worden verwacht in de nota’s van wijziging. De staatssecretaris streeft ernaar deze op 26 oktober 2018 aan te kunnen bieden aan de Tweede Kamer. Wilt u weten wat de gewijzigde plannen betekenen voor uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op.

Nieuwsberichten en blogs

21 oktober 2018
Het Belastingplan 2019, iets gewijzigd

20 oktober 2018
Het Belastingplan 2019. Wat nu?

14 juli 2018
Tuchtcollege NOAB komt met oordeel
Op 12 juli 2018 is het Tuchtcollege van de NOAB uiteindelijk, na drie maanden beraad, tot een uitspraak (is hier te downloaden) gekomen.
TopBalance heeft naar aanleiding van de uitspraak besloten om niet in beroep te gaan.
TopBalance krijgt nu tot 12 december a.s. de tijd om aan te geven, of het alsnog volledig gaat meewerken aan het herkwalificatieonderzoek conform de door de NOAB gestelde voorwaarden.

21 januari 2018
NOAB 'schorst' TopBalance
Als gevolg van een stevig meningsverschil tussen het bestuur van de NOAB en TopBalance inzake het direct en zonder voorbehoud ter inzage geven van cliëntendossiers van TopBalance aan de NOAB in het kader van een kwaliteitsonderzoek, die ten grote delen vallen onder de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), heeft het bestuur van de NOAB besloten, om TopBalance met ingang van 1 januari 2018 te 'schorsen', om vervolgens een verzoek te gaan indienen bij het Tuchtcollege om TopBalance te royeren als lid van de ….. lees verder