Selecteer wijze zoeken
  • Website
  • Web
Search

Privacy verklaring

 

Algemeen
TopBalance is er zeer van bewust, dat er goed moet worden omgegaan met privacy gevoelige gegevens, en daarom houdt TopBalance zich zo goed als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens
TopBalance verwerkt persoonsgegevens, en dat zijn dus alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Ook wel de betrokkene genoemd. TopBalance gebruikt alleen die gegevens, die noodzakelijk zijn om de opdracht zo goed als mogelijk uit te voeren. Afhankelijk van de opdracht kunnen vele verwerkingen denkbaar zijn. Deze verwerkingen van de persoonsgegevens worden vooraf met de betrokkene besproken.

Verantwoordelijke
TopBalance is veelal een zogeheten verantwoordelijke. Dit houdt in, dat TopBalance beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt, en op welke manier. TopBalance is er verantwoordelijk voor, dat de gegevens van de betrokkene in overeenstemming met de AVG op een behoorlijke, en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Grondslagen voor de verwerking
TopBalance moet het verwerken van de persoonsgegevens kunnen baseren op één van de grondslagen uit de AVG. Voor de uitvoering van een opdracht geeft TopBalance de voorkeur voor de grondslag, dat de betrokkene voor de verwerking van de gegevens zijn ondubbelzinnige toestemming verleent.

Rechten van verzet, inzage en correctie
De betrokkene kan TopBalance altijd vragen om een overzicht van zijn of haar gegevens, en verzoeken deze te corrigeren of te verwijderen, indien de gegevens niet correct zijn of irrelevant voor de gestelde doeleinden. De betrokkene kan daartoe een e-mail sturen aan info@topbalance.nl, of telefonisch contact opnemen.

Derden
Om de persoonsgegevens zo goed als mogelijk te verwerken en te waarborgen vindt TopBalance, dat het moet samenwerken met derde partijen. Te denken valt dan aan verwerkingen met operationele of technische doeleinden, zoals bijvoorbeeld de hosting van servers. Ook wordt er gebruik gemaakt van systemen om informatie uit te wisselen met de Belastingdienst, en het verzorgen van aangiften van diverse belastingsoorten. TopBalance maakt dus gebruik van ICT dienstverlening van derden. Dit vindt plaats in goed beveiligde datacenters. Deze datacenters staan alleen in Europa. TopBalance heeft met deze partijen afspraken gemaakt over de adequate beveiliging van de persoonsgegevens conform de AVG.

Melding gegevensverwerking
TopBalance heeft in het verleden al eens melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens dat het gegevens verwerkt. Het meldingsnummer is 1652699. Met dit nummer kan de melding worden teruggevonden in het Meldingenregister.

Vragen?
Zijn er vragen of onduidelijkheden, dan stelt TopBalance het zeer op prijs om dat kenbaar te maken. TopBalance wil te allen tijde voorkomen dat er misverstanden kunnen ontstaan.