Search

Vanaf 1 januari 2024 is de wettelijke rente verhoogd naar 7% en dat heeft gevolgen voor het erfrecht

Met ingang van 1 januari 2024 is de wettelijke rente voor niet handelstransacties verhoogd naar 7%. Deze verhoging naar 7% heeft gevolgen voor de erfrechtelijke geldvorderingen die zijn ontstaan als gevolg van de wettelijke verdeling / de legitieme aanspraken, ook wel overbedelingsvorderingen genoemd. De verhoging van de wettelijke rente naar 7% betekent namelijk dat deze geldvorderingen vanaf 2024 met een enkelvoudige rente van 1% per jaar moeten worden verhoogd.

Renteclausules in testamenten
In testamenten wordt vaak een renteclausule opgenomen. Als er bij de uitvoering van de wensen in een testament een overbedelingsvordering ontstaat of is ontstaan zijn de bepalingen in het testament of de door de erfgenamen gemaakte afspraken leidend. Als de renteclausule in het testament de wettelijke regeling volgt, dan betekent dat bij een wettelijke rente van 7% een enkelvoudige rente van 1% aan de geldvordering  moet worden toegevoegd. Als erfgenamen afspraken over rente hebben gemaakt, zijn de gemaakte afspraken bepalend. Tip: laat altijd de afspraken over rente schriftelijk vast te leggen.


Invloed op erfbelasting
Daarnaast heeft de wettelijke rente invloed op de erfbelasting bij het overlijden van de eerste ouder. De belasting wordt niet berekend op het daadwerkelijke bedrag van de vordering, maar op de contante waarde, waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd van de langstlevende en het rentepercentage. Als de wettelijke rente 7% is en er geen testament is, heeft dit geen directe invloed op de erfbelasting. In het geval van een testament zijn de gevolgen afhankelijk van de formulering van de renteclausule. Een standaard clausule met verwijzing naar de wettelijke rente houdt nog steeds rekening met een maximale afwaardering.


 

Print
Categorieën: Actueel start
Tags:
Copyright TopBalance 2021-2024 Gebruiksovereenkomst Privacybeleid
Back To Top