Search

Gebruiksvoorwaarden

Algemeen
Deze gebruiksovereenkomst is van toepassing op het gebruik van deze website.


TopBalance is een onderneming met als rechtsvorm een eenmanszaak die zich hoofdzakelijk bezig houdt met administratieve en fiscale dienstverlening voor bedrijven, zelfstandigen zonder personeel, en mensen met een vrij beroep. TopBalance is een initiatief van Wijnand van Pelt.

Inhoud van de website en verwijzingen
De door TopBalance en de aan zijn gelieerde partners verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Echter, ondanks dat TopBalance zich inspant voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website, kan TopBalance voor de juistheid en volledigheid daarvan op geen enkele wijze instaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief van aard.

Aan de inhoud van de website kunnen in zijn geheel geen rechten worden ontleend. TopBalance en de overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop/daardoor verstrekte informatie. TopBalance aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor de inhoud van website(s) die niet door TopBalance worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van TopBalance.

Keuze en gebruik informatie
Jij bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die je hier aantreft.

Wijzigen inhoud en verwijzingen
TopBalance streeft naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. TopBalance kan echter niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de toegankelijkheid van de website. Verder garandeert TopBalance niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. TopBalance heeft het recht de inhoud van en de verwijzingen op deze website op ieder moment en zonder verdere aankondiging te wijzigen en/of (gedeeltelijk) te verwijderen.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle inhoud van deze pagina's, zoals (maar niet beperkt tot) teksten, grafische elementen, logo's, buttons, audio- of videoclips en software is intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd en is eigendom van TopBalance of van de met haar samenwerkende partners.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt voor anders dan persoonlijke doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van degene die het intellectuele eigendomsrecht heeft.

Afnemer/gebruiker mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden voor anders dan persoonlijke doelstellingen. Afnemer/gebruiker is verplicht aanwijzingen van TopBalance omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in artikel 15 Auteurswet worden voorbehouden. Informatie op de website van TopBalance mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor persoonlijk gebruik.

Hyperlinks
TopBalance aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen
TopBalance garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. 

Cookies
Op de website van TopBalance wordt gebruik gemaakt van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Een cookie is een tekstbestandje dat informatie bevat over jouw bezoek aan deze website. De website plaatst twee zogenaamde 'first party cookies' en drie 'session cookies'. Het gaat om de volgende cookies:

1)
'cookieconsent_status' - geeft aan of je de melding dat er gebruik wordt gemaakt van cookies hebt gezien en weggeklikt;
2)
'ASPXANONYMOUS' - wordt gebruikt door sites die het .NET-technologieplatform van Microsoft gebruiken. Het stelt de site in staat om een anoniem gebruikers-ID bij te houden om unieke gebruikers binnen een sessie te volgen zonder dat ze inloggen of zich anderszins identificeren, en is nodig voor de functionaliteit van de site;
3)
'language' - wordt uitgegeven door DNN en is noodzakelijk voor de functionaliteit van de site waarmee bepaald wordt welke taal in deze website wordt toegepast;
4)
'_RequestVerificationToken' - is een anti-vervalsingscookie die wordt ingesteld door webapplicaties die zijn gebouwd met behulp van ASP.NET door Microsoft. Het is ontworpen om te voorkomen dat ongeautoriseerde inhoud op een website wordt geplaatst, bekend als Cross-Site Request Forgery. Het bevat geen informatie over de gebruiker die nodig is voor de functionaliteit van de site;
5)
'dnn_IsMobile' - is een DNN-cookie die door het CMS wordt gebruikt om te bepalen of de bezoeker browst vanaf een mobiel apparaat.

De laatste drie zijn session cookies en verdwijnen als je het tabblad sluit, of 20 minuten nadat je de site verlaten hebt.

Nederlands recht
Op alle diensten van TopBalance is het Nederlands recht van toepassing.

Klachten
Vanzelfsprekend doet TopBalance zijn uiterste best je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat je ergens ontevreden over bent. In dat geval wordt zeer op prijs gesteld, dat je dan met TopBalance contact opneemt.

 

Copyright TopBalance 2021-2024 Gebruiksovereenkomst Privacybeleid
Back To Top