Search

Waarmee kan TopBalance je helpen?

TopBalance is een onderneming, die zich hoofdzakelijk bezig houdt met administratieve en fiscale dienstverlening voor bedrijven, zelfstandigen zonder personeel, en mensen met een vrij beroep. TopBalance is een initiatief van Wijnand van Pelt. Hij is werkzaam als gediplomeerd Fiscaal Adviseur, gediplomeerd Payroll Professional en als zeer ervaren administrateur / boekhouder. Wijnand is tevens Register Belastingadviseur (RB) en ingeschreven in het RB-register van het Register Belastingadviseurs. Het administratiekantoor is gevestigd te Spijkenisse in de gemeente Nissewaard.

Voor TopBalance werken deskundigen die de boekhouding, de loonadministratie en de belastingaangifte verzorgen, de jaarrekening samenstellen, het financieringsvraagstuk behandelen, en een veelvoud van allerlei verwante werkzaamheden verrichten. Tevens kunnen particulieren terecht voor de aangifte inkomstenbelasting, en voor belastingadvies kan men terecht bij de belastingadviseur. Maar ook is het kantoor thuis in personeelszaken, bijvoorbeeld voor het opstellen van arbeidsovereenkomsten, het behandelen van ontslagaanvragen, en voor advies bij arbeidsrechtelijke zaken. Tevens kan TopBalance bedrijven bijstaan in automatiseringszaken. TopBalance ontwikkelt zelf gegevensverwerkende systemen. Zo is in eigen beheer het boekhoudsysteem TbtAccount gemaakt. 

Actueel

Hoge Raad spreekt zich uit over herstelwet box 3

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat er rechtsherstel moet plaatsvinden voor beleggers die op basis van veronderstelde rendementen te veel belasting hebben betaald. Zij moeten worden aangeslagen voor het daadwerkelijk behaalde rendement. Het ministerie van Financiën had al berekend dat zo’n hersteloperatie het kabinet €4 miljard zou kunnen gaan.

Rendementspercentages definitief

Artikel 10.6ter van de Wet inkomstenbelasting 2001 voorziet erin dat het forfaitaire rendementspercentage voor de categorie banktegoeden en het forfaitaire rendementspercentage voor de categorie schulden in de vermogensrendementsheffing elk jaar na afloop van het kalenderjaar definitief worden vastgesteld. Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiën de definitieve percentages vastgesteld.

Vanaf 1 januari 2024 is de wettelijke rente verhoogd naar 7% en dat heeft gevolgen voor het erfrecht

Met ingang van 1 januari 2024 is de wettelijke rente voor niet handelstransacties verhoogd naar 7%. Deze verhoging naar 7% heeft gevolgen voor de erfrechtelijke geldvorderingen die zijn ontstaan als gevolg van de wettelijke verdeling / de legitieme aanspraken, ook wel overbedelingsvorderingen genoemd. De verhoging van de wettelijke rente naar 7% betekent namelijk dat deze geldvorderingen vanaf 2024 met een enkelvoudige rente van 1% per jaar moeten worden verhoogd.

Voor ondernemers en bedrijven

Eindejaar 2023 en een blik op 2024 voor alle ondernemers

Eindejaar 2023 en een blik op 2024 voor alle ondernemers

Ook dit jaar heeft het Register Belastingadviseurs nuttige tips en aandachtspunten op een rij gezet voor de doelgroep ondernemers. Heb je nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met TopBalance en vraag naar jouw RB adviseur.

Eindejaar 2023 en vooruitzichten 2024 voor ondernemen in een rechtspersoon

Eindejaar 2023 en vooruitzichten 2024 voor ondernemen in een rechtspersoon

Voor ondernemers met een rechtspersoon heeft het Register Belastingadviseurs een aantal nuttige tips en aandachtspunten op een rij gezet. Heb je nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met TopBalance en vraag naar jouw RB adviseur.

Eindejaar 2023 en een blik op 2024 voor IB-ondernemers

Eindejaar 2023 en een blik op 2024 voor IB-ondernemers

Voor de ondernemer voor de inkomstenbelasting hebben we nog wat tips en informatie aangaande wijzigingen die in 2024 ingaan. Deze zijn zorgvuldig opgesteld door Bureau Vaktechniek van het Register Belastingadviseurs.

Uitgelicht

RB VeRBeterbundel vindt gehoor bij MKB Nederland

RB VeRBeterbundel vindt gehoor bij MKB Nederland

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst in Ermelo, vrijdag 6 oktober jl., heeft de voorzitter van het Register Belastingadviseurs, Vincent de Jong, aan de voorzitter van MKB Nederland, Jacco Vonhof, het eerste exemplaar uitgereikt van de RB VeRBeterbundel.

Zakelijke kosten of privékosten?

Zakelijke kosten of privékosten?

Iedereen moet eten en drinken, ook de ondernemer die voor zakelijke opdrachten langer van huis is. Kan hij deze verteerkosten ten laste van zijn ondernemingsresultaat brengen of zijn dit privékosten?

Lager gebruikelijk loon vanwege beperkte resultaten bv

Lager gebruikelijk loon vanwege beperkte resultaten bv

Als de resultaten van een bv vóór de toepassing van het gebruikelijk loon vaak lager zijn dan het vaste minimum, is dat in beginsel reden om het gebruikelijk loon te matigen.

Voor particulieren

Aangifte IB PVV 2023

Aangifte IB PVV 2023

Is je aangifte Inkomstenbelasting en Premie Volksverzekeringen 2023 nog niet ingevuld en opgestuurd? Heb je hulp nodig? Maak dan een afspraak voor het invullen van je belastingaangifte. Je laat het dan vakkundig door TopBalance verzorgen. Het telefoonnummer is (0181) 68 00 55.

Eindejaar 2023 en vooruitzichten 2024 voor de particulier

Eindejaar 2023 en vooruitzichten 2024 voor de particulier

Het Register Belastingadviseurs heeft speciaal voor de particuliere belastingplichtige een reeks aantal interessante items op een rij gezet van belastingzaken die in het nieuwe jaar gaan wijzigen met daarbij een aantal eindejaarstips. Heb je hier nog vragen over of opmerkingen? Schroom dan niet om contact op te nemen met TopBalance.

Begeleiding na overlijden

Begeleiding na overlijden

Wanneer iemand overlijdt, zal een aantal zaken geregeld moeten worden.

Kantoor

Ken je klant

Ken je klant

TopBalance is een onderneming met als rechtsvorm een eenmanszaak die zich hoofdzakelijk bezig houdt met administratieve en fiscale dienstverlening voor bedrijven, zelfstandigen zonder personeel, en mensen met een vrij beroep. TopBalance is een initiatief van Wijnand van Pelt.

Als kantoor voor dienstverlening op het gebied van administraties en belastingzaken is TopBalance een zogenaamde poortwachter van het Nederlandse financiële stelsel. TopBalance is medeverantwoordelijk voor het beschermen van de samenleving tegen financiële criminaliteit en ligt er een belangrijke taak om zaken zoals witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen. TopBalance behoort zich te houden aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Algemeen
TopBalance is een onderneming met als rechtsvorm een eenmanszaak die zich hoofdzakelijk bezig houdt met administratieve en fiscale dienstverlening voor bedrijven, zelfstandigen zonder personeel, en mensen met een vrij beroep. TopBalance is een initiatief van Wijnand van Pelt.

TopBalance is er zich van bewust dat er goed moet worden omgegaan met privacygevoelige gegevens en daarom houdt TopBalance zo goed als mogelijk aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Contact en overige gegevens TopBalance

Contact en overige gegevens TopBalance

Het kantoor is gevestigd in het pand waar ook sportschool Gelderblom Performance Centre is gehuisvest. Voor de ingang zijn ruime mogelijkheden om je auto of een ander vervoermiddel te parkeren.  

Nieuws van de Belastingdienst

Oude portaal sluit binnenkort: stap over vóór 1 juli 2024

17 juni 2024

Oude portaal sluit binnenkort: stap over vóór 1 juli 2024

De Belastingdienst sluit op 1 juli 2024 definitief het oude portaal voor ondernemers. Alle ondernemers die het oude portaal nu nog gebruiken, moeten overstappen naar het nieuwe portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk, boekhoudsoftware of een fiscaal dienstverlener.

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over het box 3-inkomen

6 juni 2024

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over het box 3-inkomen

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de Herstelwet en de Overbruggingswetgeving in strijd zijn met Europees verdrag voor de Rechten van de mens (EVRM). Volgens de uitspraak mogen wij alleen het werkelijk rendement op uw vermogen belasten, als dit lager is dan het fictief rendement.

Doe uw aangifte en opgaaf dividendbelasting voortaan digitaal

22 mei 2024

Doe uw aangifte en opgaaf dividendbelasting voortaan digitaal

Vanaf 1 juli 2024 moet u voor dividenduitkeringen uit 2024 digitaal aangifte en opgaaf dividendbelasting doen. Gebruikt u wel het papieren formulier? Dan nemen wij uw aangifte of opgaaf niet in behandeling.

U krijgt binnenkort een nieuwe berekening van de huurtoeslag voor 2024

16 mei 2024

U krijgt binnenkort een nieuwe berekening van de huurtoeslag voor 2024

Uw huurtoeslag voor 2024 wordt een beetje hoger. Hiermee wil de overheid de koopkracht ondersteunen. Daarom krijgt iedereen een nieuwe berekening. U kunt maximaal € 36,30 extra huurtoeslag over heel 2024 krijgen.

Begin mei herinneren wij ondernemers via sms aan btw-aangifte

29 april 2024

Begin mei herinneren wij ondernemers via sms aan btw-aangifte

Bent u ondernemer en hebt u nog geen btw-aangifte gedaan over het 1e kwartaal van 2024 of maart 2024? Dan kunt u 3 mei 2024 een sms-bericht van ons krijgen. Daarin raden wij u aan uiterlijk 7 mei 2024 alsnog btw-aangifte te doen over deze tijdvakken. En, als dat nodig is, de btw ook te betalen. Met dit sms-bericht voorkomen wij hopelijk dat wij u later een naheffingsaanslag moeten sturen. Dat scheelt u tijd en moeite.

Verandering betaling fijnstoftoeslag in 2024

24 april 2024

Verandering betaling fijnstoftoeslag in 2024

Vanaf 2024 gaat de Belastingdienst de motorrijtuigenbelasting voor personenauto’s en bestelauto’s innen via een nieuw systeem. Daardoor verandert de betaling van de fijnstoftoeslag en de motorrijtuigenbelasting.

Hulpmiddel 'Waarde going concern berekenen' nu ook geschikt voor 2024

15 april 2024

Hulpmiddel 'Waarde going concern berekenen' nu ook geschikt voor 2024

Het hulpmiddel 'Waarde going concern berekenen' is actueel gemaakt. U kunt het nu ook gebruiken om de waarde going concern te berekenen van een agrarisch bedrijf dat u in 2024 hebt gekregen door een erfenis of schenking. Deze waarde hebt u nodig voor uw aangifte erfbelasting of schenkbelasting.

CBAM-rapport 1e kwartaal 2024 indienen voor 30 april

12 april 2024

CBAM-rapport 1e kwartaal 2024 indienen voor 30 april

Hebt u in het 1e kwartaal van 2024 CBAM-goederen geïmporteerd? Dan moet u hierover rapporteren aan de Europese Commissie. Uw CBAM-rapport levert u voor 30 april 2024 aan in het CBAM-portaal.

Aanslag vennootschapsbelasting 2022 met voort te wentelen voorheffingen vertraagd

11 april 2024

Aanslag vennootschapsbelasting 2022 met voort te wentelen voorheffingen vertraagd

Definitieve aanslagen vennootschapsbelasting 2022 waarin voorheffingen worden verrekend, zijn mogelijk vertraagd. Dit vanwege problemen bij het vaststellen van de beschikking voort te wentelen voorheffingen. Is het bedrag aan voorheffingen hoger dan het bedrag dat u verschuldigd bent aan vennootschapsbelasting? Dan ontvangt u de definitieve aanslag mogelijk later.

Verblijfskosten eigen rijders: bedrag 2024 vastgesteld

27 maart 2024

Verblijfskosten eigen rijders: bedrag 2024 vastgesteld

Transportondernemers die meerdaagse of op meer dagen internationale ritten maken, mogen, onder voorwaarden, als verblijfskosten een vast bedrag per gereden dag ten laste van hun winst brengen. Voor 2024 is dit bedrag vastgesteld op € 48,00.

Inloggen Mijn toeslagen alleen met DigiD app of sms-controle

26 maart 2024

Inloggen Mijn toeslagen alleen met DigiD app of sms-controle

U kunt alleen nog inloggen op Mijn toeslagen met de DigiD app of met een sms-controle. U kunt dus niet meer inloggen met alleen uw gebruikersnaam en wachtwoord. Door deze nieuwe manier van inloggen zijn uw persoonlijke gegevens nog beter beschermd.

Uw machtigingen voor uw intermediair inzien of intrekken

25 maart 2024

Uw machtigingen voor uw intermediair inzien of intrekken

Maakt u voor uw belastingzaken gebruik van een belastingadviseur of boekhouder (intermediair)? En hebt u uw intermediair gemachtigd om digitale gegevens van u te ontvangen via ons? Vanaf 1 augustus 2023 kunt u als particulier of ondernemer uw geregistreerde machtigingen zelf inzien of eventueel intrekken. Deze functionaliteit is sinds 21 maart 2024 uitgebreid voor medewerkers van organisaties en (medewerkers van) intermediairs. Ook zij kunnen nu de machtigingen digitaal inzien en intrekken.

Het Verzamelbesluit aanmerkelijk belang is gewijzigd

18 maart 2024

Het Verzamelbesluit aanmerkelijk belang is gewijzigd

Op 14 maart 2024 heeft de Staatssecretaris van Financiën het Verzamelbesluit aanmerkelijk belang van 9 maart 2018 gewijzigd.

App Toeslagen: eenvoudig uw toeslagen checken en aanpassen

13 maart 2024

App Toeslagen: eenvoudig uw toeslagen checken en aanpassen

Krijgt u toeslagen en wilt u meteen uw gewijzigde inkomen doorgeven? Of even checken of uw gegevens nog kloppen? Dat kan nu snel, veilig en gemakkelijk met de app Toeslagen. Je kan géén toeslag aanvragen met de app. Dat doe je met Mijn toeslagen.

Verzoeken om schadevergoeding inkomensafhankelijke huurverhoging afgewezen

11 maart 2024

Verzoeken om schadevergoeding inkomensafhankelijke huurverhoging afgewezen

De Belastingdienst verstrekt in het kader van de inkomensafhankelijke huurverhogingen inkomensverklaringen aan verhuurders. Hiermee wordt beoogd ‘scheefwonen’ tegen te gaan. De Hoge Raad heeft eind 2022 geoordeeld dat voor deze verstrekkingen in de periode van 1 maart 2013 tot 1 april 2016 de wettelijke basis onvoldoende was. Zo'n 7.000 huurders hebben naar aanleiding hiervan verzocht om een schadevergoeding. Deze verzoeken zijn inmiddels afgewezen.

Online aangifte schenkbelasting 2024 beschikbaar

1 maart 2024

Online aangifte schenkbelasting 2024 beschikbaar

Krijgt u in 2024 een schenking van meer dan € 6.633 van uw ouders? Of van iemand van anders meer dan € 2.658? Dan moet u aangifte schenkbelasting doen. De online aangifte schenkbelasting 2024 staat nu voor u klaar in Mijn Belastingdienst.

Online aangifte erfbelasting 2024 beschikbaar

1 maart 2024

Online aangifte erfbelasting 2024 beschikbaar

Moet u aangifte erfbelasting doen door een overlijden in 2024? De online aangifte erfbelasting 2024 staat nu voor u klaar in Mijn Belastingdienst.

Inkomensverklaring voor kwalificerend buitenlands belastingplichtigen niet altijd meer nodig

29 februari 2024

Inkomensverklaring voor kwalificerend buitenlands belastingplichtigen niet altijd meer nodig

Hebt u ons eerder een inkomensverklaring gestuurd, en bent u nog steeds een kwalificerend buitenlands belastingplichtige? Dan hoeft u ons geen nieuwe inkomensverklaring te sturen.

Intensievere aanpak dividendstripping: instelbesluit CTC geactualiseerd

28 februari 2024

Intensievere aanpak dividendstripping: instelbesluit CTC geactualiseerd

De Belastingdienst heeft onlangs besloten om de aanpak van dividendstripping te intensiveren.

Regeling verlengd: tijdelijk geen mrb en bpm voor ontheemden uit Oekraïne

21 februari 2024

Regeling verlengd: tijdelijk geen mrb en bpm voor ontheemden uit Oekraïne

De regeling tijdelijke vrijstelling voor mensen die Oekraïne hebben verlaten vanwege de oorlog ('ontheemden') is verlengd met 1 jaar. Dit betekent dat ontheemden uit Oekraïne onder voorwaarden tot en met 4 maart 2025 geen motorrijtuigenbelasting (mrb) hoeven te betalen en geen belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm).

Oude portaal voor ondernemers sluit op 1 juli 2024: stap over naar Mijn Belastingdienst Zakelijk

31 januari 2024

Oude portaal voor ondernemers sluit op 1 juli 2024: stap over naar Mijn Belastingdienst Zakelijk

Op 1 juli 2024 sluiten wij het oude portaal voor ondernemers definitief. Alle ondernemers en fiscaal dienstverleners die het oude portaal nu nog gebruiken, moeten overstappen naar Mijn Belastingdienst Zakelijk, boekhoudsoftware of een fiscaal dienstverlener.

'Landelijke Landbouwnormen 2023' beschikbaar

3 januari 2024

'Landelijke Landbouwnormen 2023' beschikbaar

De 'Landelijke Landbouwnormen 2023' zijn beschikbaar. Hierin vindt u de normbedragen voor 2023 voor de meest gangbare kostenposten, en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven.

Landbouwnormen: normen voor eigen verbruik en privégebruik beschikbaar

7 december 2023

Landbouwnormen: normen voor eigen verbruik en privégebruik beschikbaar

Jaarlijks publiceren wij de 'Landelijke Landbouwnormen'. De normen voor eigen verbruik en richtlijnen voor privégebruik zijn nu beschikbaar.

Belastingdienst en LTO Nederland tekenen hernieuwd brancheconvenant

6 december 2023

Belastingdienst en LTO Nederland tekenen hernieuwd brancheconvenant

De Belastingdienst en de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland) hebben het brancheconvenant Land- en Tuinbouw op 24 november 2023 hernieuwd en opnieuw ondertekend. De belangrijkste wijziging is dat deze 2 partijen het convenant voortaan om de 5 jaar evalueren en actualiseren, in plaats van jaarlijks. Verder zijn aan het convenant de afspraken toegevoegd die zijn gemaakt voor de extraterritoriale werknemers in de agrarische sector (de zogenaamde cafetaria-regeling).

Belastingplicht bzm: bepaalde uitzonderingen zijn vervallen sinds 1 oktober 2023

21 september 2023

Belastingplicht bzm: bepaalde uitzonderingen zijn vervallen sinds 1 oktober 2023

Hebt u een vrachtauto(combinatie) met een toegestane maximum massa van 12.000 kilo of meer, en betaalt u nog geen belasting zware motorrijtuigen (bzm)? Misschien moet u voortaan wél aangifte bzm doen en bzm betalen.

Automatische incasso mrb voor vrachtauto's

7 juni 2023

Automatische incasso mrb voor vrachtauto's

Bent u kentekenhouder van 1 of meer vrachtauto's? Dan kunt u sinds 1 juni 2023 de motorrijtuigenbelasting betalen via een automatische incasso.

Papieren aangifteformulier erfbelasting 2023 (pdf) weer beschikbaar

9 mei 2023

Papieren aangifteformulier erfbelasting 2023 (pdf) weer beschikbaar

Vanaf 9 mei is het weer mogelijk om op papier aangifte erfbelasting te doen voor een overlijden in 2023.

Valse e-mail in omloop over nieuw bericht in Berichtenbox van MijnOverheid

6 maart 2023

Valse e-mail in omloop over nieuw bericht in Berichtenbox van MijnOverheid

Wij waarschuwen u voor een valse e-mail (phishing). Deze lijkt afkomstig van de Belastingdienst of MijnOverheid. Verwijder de e-mail direct en scan de QR-code in de mail niet.
Copyright TopBalance 2021-2024 Gebruiksovereenkomst Privacybeleid
Back To Top