Search

Hoge Raad spreekt zich uit over herstelwet box 3

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat er rechtsherstel moet plaatsvinden voor beleggers die op basis van veronderstelde rendementen te veel belasting hebben betaald. Zij moeten worden aangeslagen voor het daadwerkelijk behaalde rendement. Het ministerie van Financiën had al berekend dat zo’n hersteloperatie het kabinet €4 miljard zou kunnen gaan.

Rendementspercentages definitief

Artikel 10.6ter van de Wet inkomstenbelasting 2001 voorziet erin dat het forfaitaire rendementspercentage voor de categorie banktegoeden en het forfaitaire rendementspercentage voor de categorie schulden in de vermogensrendementsheffing elk jaar na afloop van het kalenderjaar definitief worden vastgesteld. Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiën de definitieve percentages vastgesteld.

Vanaf 1 januari 2024 is de wettelijke rente verhoogd naar 7% en dat heeft gevolgen voor het erfrecht

Met ingang van 1 januari 2024 is de wettelijke rente voor niet handelstransacties verhoogd naar 7%. Deze verhoging naar 7% heeft gevolgen voor de erfrechtelijke geldvorderingen die zijn ontstaan als gevolg van de wettelijke verdeling / de legitieme aanspraken, ook wel overbedelingsvorderingen genoemd. De verhoging van de wettelijke rente naar 7% betekent namelijk dat deze geldvorderingen vanaf 2024 met een enkelvoudige rente van 1% per jaar moeten worden verhoogd.

Copyright TopBalance 2021-2024 Gebruiksovereenkomst Privacybeleid
Back To Top