Open/Close Side Menu
Search
Close
Search
vrijdag 7 oktober 2022

Gebruiksovereenkomst


Administrateurs - Belastingconsulenten - Bedrijvenadviseurs

Gebruiksovereenkomst

Algemeen
Deze gebruiksovereenkomst is van toepassing op het gebruik van deze website.

TopBalance is een objectieve onderneming en een initiatief van Wijnand van Pelt. 

Inhoud van de website en verwijzingen
De door TopBalance en de aan zijn gelieerde partners verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Echter, ondanks dat TopBalance zich inspant voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website, kan TopBalance voor de juistheid en volledigheid daarvan op geen enkele wijze instaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief van aard.

Aan de inhoud van de website kunnen in zijn geheel geen rechten worden ontleend. TopBalance en de overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop/daardoor verstrekte informatie. TopBalance aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor de inhoud van website(s) die niet door TopBalance worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van TopBalance.

Keuze en gebruik informatie
U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die u hier aantreft.

Wijzigen inhoud en verwijzingen
TopBalance streeft naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. TopBalance kan echter niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de toegankelijkheid van de website. Verder garandeert TopBalance niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. TopBalance heeft het recht de inhoud van en de verwijzingen op deze website op ieder moment en zonder verdere aankondiging te wijzigen en/of (gedeeltelijk) te verwijderen.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle inhoud van deze pagina's, zoals (maar niet beperkt tot) teksten, grafische elementen, logo's, buttons, audio- of videoclips en software is intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd en is eigendom van TopBalance of van de met haar samenwerkende partners.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt voor anders dan persoonlijke doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van degene die het intellectuele eigendomsrecht heeft.

Afnemer /gebruiker mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden voor anders dan persoonlijke doelstellingen. Afnemer/gebruiker is verplicht aanwijzingen van TopBalance omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in artikel 15 Auteurswet worden voorbehouden. Informatie op de website van TopBalance mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor persoonlijk gebruik.

Hyperlinks
TopBalance aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen
TopBalance garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. 

Cookies
Op de website van TopBalance kan gebruik gemaakt van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Een cookie is een tekstbestandje dat informatie bevat over uw bezoek aan deze website. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Nederlands recht
Op al onze diensten is het Nederlands recht van toepassing.

Klachten
Vanzelfsprekend doet TopBalance zijn uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u ergens ontevreden over bent. In dat geval wordt zeer op prijs gesteld, dat u dan met TopBalance contact opneemt.

Contactgegevens

Vredehofstraat 17
3201 CV  Spijkenisse

Postbus 118
3200 AC  Spijkenisse

T. (0181) 68 00 55
E. info@TopBalance.nl

ING rekeningnummer 6991713
IBAN NL63 INGB 0006 9917 13
BIC INGBNL2A

Kamer van Koophandel
Dossier 24241768
Rotterdam

btw-identificatienummer (btw-id)
NL 0013.72.218.B54


Back To Top