Open/Close Side Menu
Search
Close
Search
vrijdag 7 oktober 2022

Privacyverklaring


Administrateurs - Belastingconsulenten - Bedrijvenadviseurs

Privacyverklaring

Algemeen
TopBalance is een objectieve onderneming en een initiatief van Wijnand van Pelt.  TopBalance is zich van bewust, dat er goed moet worden omgegaan met privacy gevoelige gegevens, en daarom volgt TopBalance zo goed als mogelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens
TopBalance verwerkt persoonsgegevens, en dat zijn dus alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Ook wel de betrokkene genoemd. TopBalance gebruikt alleen die gegevens, die noodzakelijk zijn om de opdracht zo goed als mogelijk uit te voeren. Afhankelijk van de opdracht kunnen vele verwerkingen denkbaar zijn. Deze verwerkingen van de persoonsgegevens worden zo veel als mogelijk met de betrokkene afgestemd.

Verantwoordelijke of verwerker
TopBalance is vaak een zogeheten verantwoordelijke. Dit houdt in, dat TopBalance beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt, en op welke manier. TopBalance is er verantwoordelijk voor, dat de gegevens van de betrokkene in overeenstemming met de AVG op een behoorlijke, en zorgvuldige wijze worden verwerkt.  Ook is TopBalance regelmatig verwerker en doet dat in opdracht van de verantwoordelijke. In dat geval is de opdrachtgever van TopBalance uiteindelijk verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van de betrokkene.

Grondslagen voor de verwerking
TopBalance moet het verwerken van de persoonsgegevens kunnen baseren op één van de grondslagen uit de AVG. Voor de uitvoering van een opdracht geeft TopBalance de voorkeur voor de grondslag, dat de betrokkene voor de verwerking van de gegevens zijn ondubbelzinnige toestemming verleent. Ook al zou TopBalance of een derde belang kunnen hebben dat de persoonsgegevens worden verwerkt.

Rechten van verzet, inzage en correctie
De betrokkene kan TopBalance altijd vragen om een overzicht van zijn of haar gegevens, en verzoeken deze te corrigeren of te verwijderen, indien de gegevens niet correct zijn of irrelevant voor de gestelde doeleinden. De betrokkene kan daartoe een e-mail sturen aan info@topbalance.nl, of telefonisch contact opnemen.

Derden
Om de persoonsgegevens zo goed als mogelijk te verwerken en te waarborgen vindt TopBalance, dat het moet samenwerken met derde partijen. Te denken valt dan aan verwerkingen met operationele of technische doeleinden, zoals bijvoorbeeld de hosting van servers. Ook wordt er gebruik gemaakt van systemen om informatie uit te wisselen met de Belastingdienst, en het verzorgen van aangiften van diverse belastingsoorten. TopBalance maakt dus gebruik van ICT dienstverlening van derden. Dit vindt plaats in goed beveiligde datacenters. Deze datacenters staan alleen in Europa. TopBalance heeft met deze partijen afspraken gemaakt over de adequate beveiliging van de persoonsgegevens conform de AVG.

Melding gegevensverwerking
TopBalance heeft in het verleden de melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens dat het persoonsgegevens verwerkt. Het meldingsnummer was 1652699. Het meldingenregister is sinds de AVG definitief in werking is getreden niet meer van toepassing.

Vragen?
Zijn er vragen of onduidelijkheden, dan stelt TopBalance het zeer op prijs om dat kenbaar te maken. TopBalance wil te allen tijde voorkomen dat er misverstanden kunnen ontstaan.

Contactgegevens

Vredehofstraat 17
3201 CV  Spijkenisse

Postbus 118
3200 AC  Spijkenisse

T. (0181) 68 00 55
E. info@TopBalance.nl

ING rekeningnummer 6991713
IBAN NL63 INGB 0006 9917 13
BIC INGBNL2A

Kamer van Koophandel
Dossier 24241768
Rotterdam

btw-identificatienummer (btw-id)
NL 0013.72.218.B54


Back To Top