Search

Uitgelicht

Lager gebruikelijk loon vanwege beperkte resultaten bv

Lager gebruikelijk loon vanwege beperkte resultaten bv

Als de resultaten van een bv vóór de toepassing van het gebruikelijk loon vaak lager zijn dan het vaste minimum, is dat in beginsel reden om het gebruikelijk loon te matigen.

Een man en zijn echtgenote houden in 2018 elk 50% van de aandelen in een holding. De man is tevens directeur van deze holding. De holding is bestuurder en voor 50% aandeelhouder van twee dochtervennootschappen. Voor al deze vennootschappen verricht de man werkzaamheden. Vanwege deze werkzaamheden neemt de Belastingdienst bij de dga over het jaar 2018 een bedrag van € 45.000 aan gebruikelijk loon in aanmerking. Dit is in dat jaar het vaste minimumbedrag. De dga weet echter voor Hof Den Haag overtuigend aan te tonen dat zijn gebruikelijk loon lager moet zijn dan dit minimum. Uit de jaarstukken en aangiften vennootschapsbelasting van de holding blijkt dat haar winsten in de jaren 2015–2021 gemiddeld genomen zeer bescheiden zijn. In de jaren 2019 en 2020 heeft de holding zelfs verlies geleden. Daarnaast heeft de holding in alle jaren een negatief ondernemingsvermogen en een forse schuld aan de dga.

Hoewel in 2018 de belastbare winst van de holding met een bedrag van € 35.617 relatief hoog is geweest, is dat te weinig om het vaste minimum aan gebruikelijk loon te hanteren. Daardoor zou immers de winst direct negatief worden. Ook zou de holding dan niet meer in staat zijn bescheiden investeringsbeslissingen te nemen. Dit zou de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen. Verder zijn de resultaten van de dochtervennootschappen zo laag geweest, dat zij de financiële positie van de holding niet hebben versterkt. Op 9 augustus 2019 is een van de dochtervennootschap zelfs ontbonden vanwege een gebrek aan baten. Het hof accepteert echter geen gebruikelijk loon van nihil. Dat komt onder meer doordat de holding wel een bedrag aan loonkosten heeft opgegeven. Uiteindelijk stelt het hof het gebruikelijk loon vast op € 10.240.

Bron: Hof Den Haag 07-03-2023 (gepubl. 11-04-2023)  (ECLI:NL:GHDHA:2023:519) 


 

Print
Categorieën: Uitgelicht start
Tags:

En verder ...

Twee uitspraken inzake het bijhouden van een rittenadministratie

Twee uitspraken inzake het bijhouden van een rittenadministratie

Dat het juist en actueel bijhouden van een rittenadministratie ter voorkoming van een bijtelling op het belastbaar inkomen doordat er gereden wordt in een auto die ter beschikking wordt gesteld belangrijk is, bewijst de volgende uitspraken maar weer.

Register Belastingadviseurs (RB) pleit voor schrappen box 3

Register Belastingadviseurs (RB) pleit voor schrappen box 3

'Kabinet: schrap box 3, belast vermogensinkomsten in box 1'. Dat was aan de vooravond van het Kamerdebat Toekomst box 3 op 9 mei jl. de boodschap aan het parlement, het ministerie van Financiën en de Belastingdienst in het visiestuk dat het RB schreef over box 3.

Mind Only V.O.F. in register CRKBO

Mind Only V.O.F. in register CRKBO

Mind Only V.O.F., een relatie van TopBalance, is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Sportschool Gelderblom

Sportschool Gelderblom

Cliënten van TopBalance krijgen het aanbod om 2 uur gratis sportles te krijgen bij sportschool Gelderblom Performance Centre in Spijkenisse.

De Roock Interieurbouw

De Roock Interieurbouw

De Roock Interieurbouw is al sinds 2003 cliënt van TopBalance. Een mooie gelegenheid om daar even bij stil te staan en iets te vertellen over het bedrijf.

RB gaat convenant aan met BFT

RB gaat convenant aan met BFT

Het Register Belastingadviseurs (RB) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben op maandag 27 januari 2020 een nieuw toetsingsarrangement getekend.

Copyright TopBalance 2021-2024 Gebruiksovereenkomst Privacybeleid
Back To Top