Search User Login Menu
Tools
Close
Close

Voor ondernemers en bedrijven startpagina

De Eurovergunning

Wijnand van Pelt
De Eurovergunning

Foto: Wijnand van Pelt / TopBalance

1205 0
Bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg, moeten in bezit zijn van de Eurovergunning. Je kunt het zien als een vorm van een ondernemersvergunning voor transportbedrijven.

Indien je een bedrijf wilt beginnen in het beroepsgoederenvervoer over de weg, dan moet je dus eerst een Eurovergunning aanvragen bij de NIWO. Dat is nodig omdat jouw onderneming tegen betaling goederen gaat vervoeren in opdracht van derden. De vergunningplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg. Het laadvermogen kun je terugvinden op het kentekenbewijs. Niet alleen vrachtauto's, maar ook bestelauto's zijn vanwege hun laadvermogen in veel gevallen al vergunningplichtig.

Voor de aanvraag- en verlenging van de vergunning voor het beroepsgoederenvervoer moet de ondernemer aantonen dat hij over voldoende risicodragend kapitaal beschikt.

De hoogte van het risicodragend kapitaal wordt bepaald door het aantal voertuigen, waarvoor vergunning wordt verleend. Voor het eerste voertuig geldt een bedrag van € 9.000 en voor ieder die daar op volgt € 5.000.  

Wijnand van Pelt is lid van het Register Belastingadviseurs en kan voor een geldige verklaring zorgen. Deze verklaring wordt opgesteld volgens Nederlands recht en met de uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels van de beroepsorganisatie het Register Belastingadviseurs (RB) en het Onderzoeksprotocol aanvraag en/of verlenging eurovergunning van de NIWO. De totale kosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid werk die hier in gestoken moet worden. Voor deze werkzaamheden wordt het geldende tarief van het niveau van administratiedeskundige en/of belastingconsulent gehanteerd. Het aantal uren dat nodig is om tot een verklaring te komen varieert per bedrijf. Voor starters kan al in drie uur werk een verklaring worden afgegeven. Vooraf kan een schatting gemaakt worden van de tijdsduur van de werkzaamheden, en kunnen er afspraken worden gemaakt. 
Print

En verder ...

Back To Top