Search

Voor ondernemers en bedrijven

Het urencriterium

Het urencriterium

Wanneer je in aanmerking wilt komen voor fiscale aftrekfaciliteiten als 'IB-ondernemer', dan dien je aannemelijk te maken, dat je voldoende uren besteedt aan jouw onderneming.

Voldoe je daar niet aan, dan heb je geen recht op deze aftrekfaciliteiten of ondernemersaftrek, zoals de zelfstandigenaftrek en een eventuele startersaftrek.

Wanneer je in aanmerking wilt komen voor fiscale aftrekfaciliteiten als 'IB-ondernemer', dan dien je aannemelijk te maken, dat je voldoende uren besteedt aan jouw onderneming. Voldoe je daar niet aan, dan heb je geen recht op deze aftrekfaciliteiten of ondernemersaftrek, zoals de zelfstandigenaftrek en een eventuele startersaftrek. Bovendien kun je ook niet opteren voor de fiscale oudedagsreserve (FOR), en heb je, of had je geen recht op de TOZO-regeling. Het bijhouden van de uren vereist wel een solide onderbouwing.

Om voor de ondernemersaftrek in aanmerking te komen, dien je in het kalenderjaar minimaal 1.225 uren aan je onderneming te besteden, en in geval je ook andere werkzaamheden hebt, zoals een dienstverband, dan dien je meer tijd te besteden aan je onderneming dan de andere werkzaamheden. Dit wordt ook wel het grotendeelscriterium genoemd. Deze laatste voorwaarde geldt niet, als je in één van de vijf voorgaande jaren geen ondernemer was.

De Belastingdienst kan kritisch zijn op het aantal uren dat je opgeeft wat je aan je onderneming hebt besteed. Zeker bij (startende) ondernemers die van huis uit werken, is er vaak discussie over de bestede uren. Voorkom door consequent vast te leggen hoeveel tijd je aan jouw bedrijf besteedt, en aan welke werkzaamheden. De Belastingdienst hecht meestal weinig waarde aan een achteraf opgestelde urenspecificatie. Houd ook rekening met de indirecte uren, want die tellen ook mee. Denk aan het maken van offertes, reistijd, de wachttijd tussen twee afspraken, boodschappen voor de zaak, het doen van de administratie, en bijvoorbeeld het onderhouden van je website. Er moet wel een redelijke verhouding zijn tussen directe en indirecte uren. Ook wordt gekeken naar je behaalde omzet. Voor het urencriterium tellen in beginsel alle uren mee, waarvan redelijkerwijs gesteld kan worden dat die aan de onderneming zijn besteed. Hierbij zijn de omstandigheden wel van belang. Zo zal het niet snel acceptabel zijn als een thuiskapster alle uren thuis toerekent aan de onderneming, inclusief de uren dat er geen klanten zijn. Ook het slechts beschikbaar zijn voor werk, en in afwachting daarvan het bemannen van de telefoon, zogenaamde ‘lummeluren’, is onvoldoende om volledig te kunnen toerekenen aan de onderneming.

Een urenstaat dient dan ook bij voorkeur dagelijks te worden bijgehouden, omdat minder frequent bijhouden een vaak minder nauwkeurig beeld oplevert. Probeer activiteiten zo specifiek mogelijk te beschrijven. Alleen ‘acquisitie’ is minder aanvaardbaar dan ‘overleg met de heer X over offerte Y’. Rond werkzaamheden ook niet af op hele uren, want dat is niet geloofwaardig. Ook dien je zo veel mogelijk te voorkomen dat je een vast patroon hanteert. Een urenstaat waarin standaard dagelijks bijvoorbeeld één uur staat genoteerd voor het bijhouden van de administratie, en anderhalf uur voor het bijhouden van vakliteratuur, is niet zo logisch. Uiteraard zijn jouw uitgaande facturen, met de daarop door jou gewerkte uren ook een bewijs, dat je deze uren hebt besteed aan jouw onderneming.

Dus, als je discussies met de Belastingdienst wilt voorkomen, en je wilt de ondernemersaftrek claimen, houd dan direct zorgvuldig de aan je onderneming bestede uren bij, en betracht redelijk te zijn in je beoordeling.


 

Print
Tags:

En verder ...

Eindejaar 2023 en een blik op 2024 voor alle ondernemers

Eindejaar 2023 en een blik op 2024 voor alle ondernemers

Ook dit jaar heeft het Register Belastingadviseurs nuttige tips en aandachtspunten op een rij gezet voor de doelgroep ondernemers. Heb je nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met TopBalance en vraag naar jouw RB adviseur.

Eindejaar 2023 en vooruitzichten 2024 voor ondernemen in een rechtspersoon

Eindejaar 2023 en vooruitzichten 2024 voor ondernemen in een rechtspersoon

Voor ondernemers met een rechtspersoon heeft het Register Belastingadviseurs een aantal nuttige tips en aandachtspunten op een rij gezet. Heb je nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met TopBalance en vraag naar jouw RB adviseur.

Eindejaar 2023 en een blik op 2024 voor IB-ondernemers

Eindejaar 2023 en een blik op 2024 voor IB-ondernemers

Voor de ondernemer voor de inkomstenbelasting hebben we nog wat tips en informatie aangaande wijzigingen die in 2024 ingaan. Deze zijn zorgvuldig opgesteld door Bureau Vaktechniek van het Register Belastingadviseurs.

Copyright TopBalance 2021-2024 Gebruiksovereenkomst Privacybeleid
Back To Top