Search

Eindejaar 2023 en een blik op 2024 voor IB-ondernemers

Eindejaar 2023 en een blik op 2024 voor IB-ondernemers

Voor de ondernemer voor de inkomstenbelasting hebben we nog wat tips en informatie aangaande wijzigingen die in 2024 ingaan. Deze zijn zorgvuldig opgesteld door Bureau Vaktechniek van het Register Belastingadviseurs.

1 - Zorg voor een urenadministratie! 
Het urencriterium is de sleutel tot vele fiscale tegemoetkomingen voor IB-ondernemers. Denk aan de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de oudedagsreserve, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk en de meewerkaftrek. Je moet aannemelijk maken dat je in een kalenderjaar ten minste 1.225 uur aan de onderneming hebt besteed. Als je geen startende ondernemer (meer) bent en je verricht naast het werk voor jouw onderneming nog andere werkzaamheden (in of buiten dienstbetrekking), dan moet je ook aannemelijk maken dat meer dan de helft van de voor werkzaamheden beschikbare tijd is besteed aan jouw onderneming. 


Tip!
Ben je startende ondernemer, houd al je werkzaamheden inclusief tijdsbesteding voor jouw onderneming nauwkeurig bij en raadpleeg op tijd jouw RB.


Let op!
Vanaf ingang 1 januari 2023 wordt de zelfstandigenaftrek jaarlijks verlaagd.
De zelfstandigeaftrek wordt in:

  • 2023  -  € 5.030
  • 2024  -  € 3.750
  • 2025  -  € 2.470
  • 2026  -  € 1.200
  • 2027  -  € 900  


2 - Vanaf 1 januari 2023 kun je niet meer doteren aan de oudedagsreserve
Met ingang van 1 januari 2023 is de mogelijkheid om te doteren aan de oudedagsreserve komen te vervallen. Voor een op 31 december 2022 bestaande oudedagsreserve, blijven de huidige regels van toepassing, met uitzondering van de mogelijkheid van dotatie. Overleg met jouw RB over de gevolgen en de mogelijkheden om uw pensioenpot aan te vullen. 

3 - Afstorten van de oudedagsreserve en/of stakingswinst ter vermindering van box 3-heffing 
Als je dit jaar in privé van plan bent om jouw pensioenpot aan te vullen door middel van het afstorten van de oudedagsreserve en/of stakingswinst in een lijfrenteproduct, doe dit dan voor 1 januari 2024. Hiermee verlaag je jouw vermogen in box 3, waardoor de box 3-heffing waarschijnlijk lager wordt.

4 - Afstorten van de oudedagsreserve in lagere winstjaren 
Als je dit jaar een lage winst verwacht en je hebt liquiditeiten, dan kun je de oudedagsreserve afstorten in een lijfrenteproduct. De vrijval van de oudedagsreserve wordt door de mkb-winstvrijstelling tegen een lager tarief belast dan de lijfrenteaftrek. Daarnaast wordt de fiscale ondernemingswinst met de vrijval van de oudedagsreserve hoger. Hierdoor wordt mogelijk ook de arbeidskorting hoger en bespaar je extra inkomstenbelasting. Overleg met jouw RB of dit voor jou voordelig is. 

5 - Kies voor een zakelijke beloning voor jouw meewerkende partner 
Als jouw partner meewerkt in de zaak, is het reëel om daarvoor een adequate beloning toe te kennen. Je hebt de keuze uit vier mogelijkheden, te weten: je kunt een man/vrouwfirma aangaan, je kunt een  dienstbetrekking met jouw partner aangaan, een reële arbeidsbeloning overeenkomen of kiezen voor de meewerkaftrek. De keuze voor een man/vrouwfirma is complex. Raadpleeg daarvoor jouw RB. Voor een civielrechtelijke dienstbetrekking met jouw partner is vereist dat er sprake is van een gezagsverhouding uit hoofde van de dienstbetrekking. Bij zo’n dienstbetrekking kun je gebruik maken van faciliteiten in de loonbelasting. Kies je ervoor om jouw partner een reële arbeidsbeloning toe te kennen? Dan kun je deze vergoeding als arbeidskosten ten laste van de winst brengen. Vereist is dan wel dat die vergoeding € 5.000 of meer bedraagt en ook daadwerkelijk betaald wordt. 

Je kunt de meewerkaftrek toepassen als je als ondernemer winst geniet, aan het urencriterium voldoet en jouw partner in het kalenderjaar minimaal 525 uren arbeid in uw onderneming verricht zonder daarvoor enige vergoeding te ontvangen die u ten laste van jouw winst kunt brengen. De aftrek bedraagt een percentage van de winst oplopend van 1,25% tot maximaal 4%, afhankelijk van het aantal uren dat jouw partner meewerkt. In tegenstelling tot de dienstbetrekking en de arbeidsbeloning van € 5.000 of meer, is jouw partner geen belasting verschuldigd over de door u geclaimde meewerkaftrek. De keuze voor een dienstbetrekking, een reële arbeidsbeloning of de meewerkaftrek wordt bepaald door de feitelijke situatie. Laat jouw RB nog voor het einde van het jaar nagaan welke mogelijkheid voor jou en jouw partner de beste is.


Let op!
De meewerkaftrek is in 2023 slechts aftrekbaar tegen maximaal 36,93% en in 2024 tegen maximaal 36,97%.


6 - Koop jouw bedrijfspand nog in 2023
Met ingang van 1 januari 2024 wordt het afschrijven van panden die in het bedrijf gebruikt worden verder beperkt. De ondergrens van bedrijfspanden wordt verhoogd tot 100% van de WOZ-waarde. Dit betekent dat je in de toekomst minder mag afschrijven op het bedrijfspand. Heb je in 2024 het voornemen om te investeren in een bedrijfspand? Dan kun je wellicht deze investering naar voren halen om te profiteren van het overgangsrecht. Dit overgangsrecht houdt onder andere in dat bedrijfspanden die nog in 2023 in gebruik worden genomen, nog drie volledige boekjaren volgens de oude regels mogen worden afgeschreven. Raadpleeg jouw RB voor de mogelijkheden.


 

Print
Tags:

En verder ...

De tarieven voor ondernemers en bedrijven

De tarieven voor ondernemers en bedrijven

De tarieven die worden doorberekend aan ondernemers en bedrijven zijn voor 2024 aangepast.

Nieuws eindejaar 2022 voor alle ondernemers

Nieuws eindejaar 2022 voor alle ondernemers

Benut resterende vrije ruimte in de werkkostenregeling. 
Benut de vrije ruimte voor de werkkostenregeling goed.

Nieuws eindejaar 2022 voor ondernemen in een rechtspersoon

Nieuws eindejaar 2022 voor ondernemen in een rechtspersoon

Tweeschijventarief aanmerkelijk belang 2024
In 2022 is het belastingtarief 26,9% in box 2, ongeacht de hoogte van jouw inkomen uit aanmerkelijk belang.

Aandachtspunten 2022 en 2023 voor de IB ondernemer

Aandachtspunten 2022 en 2023 voor de IB ondernemer

Zorg voor een urenadministratie!
Het urencriterium is de sleutel tot vele fiscale tegemoetkomingen voor IB-ondernemers.

Wil jij een bedrijf starten?

Wil jij een bedrijf starten?

Als je een bedrijf wilt starten, dan komt er best wel veel om de hoek kijken.

Het urencriterium

Het urencriterium

Wanneer je in aanmerking wilt komen voor fiscale aftrekfaciliteiten als 'IB-ondernemer', dan dien je aannemelijk te maken, dat je voldoende uren besteedt aan jouw onderneming.

De Eurovergunning

De Eurovergunning
Bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg, moeten in bezit zijn van de Eurovergunning. Je kunt het zien als een vorm van een ondernemersvergunning voor transportbedrijven.

De loonadministratie

De loonadministratie

Het verzorgen van loonadministratie is een complex vakgebied met veel wet- en regelgeving.

Boekhouden is een kwestie van discipline

Boekhouden is een kwestie van discipline

Een goede boekhouding is niet alleen belangrijk voor uw bedrijfsvoering, maar ook voor het invullen van uw aangiften en als bewijs tegenover de belastingdienst.

Copyright TopBalance 2021-2024 Gebruiksovereenkomst Privacybeleid
Back To Top