Search User Login Menu
Tools
Close

Actuele zaken

Bijzonder uitstel van betaling nader uitgelegd

Bijzonder uitstel van betaling nader uitgelegd
Geplaatst: mrt 20, 2020
Commentaar: 0

Ondernemers/bedrijven kunnen bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor bijvoorbeeld de belastingmiddelen inkomstenbelasting (IB), gecombineerde loonheffingen (LH), omzetbelasting (OB) en vennootschapsbelasting (VPB).

Let op! Uitstel aanvragen kan alleen als er een aanslag is opgelegd. Dit kan vaak al bij de IB en de VPB.

Aangezien de LH en de OB in beginsel niet door middel van een aanslag worden betaald, maar door aangifte, dient eerst gewacht te worden, totdat de Belastingdienst een zogenaamde naheffingsaanslag heeft opgelegd.

Deze naheffingsaanslag wordt opgelegd, nadat er geen aangifte is gedaan, of deze zogenaamde aangiftebelasting niet is betaald. De naheffingsaanslag komt ongeveer na 3 of 4 weken na het tijdstip, dat er uiterlijk aangifte moest plaatsvinden en betaald had moeten zijn.

Zodra deze naheffingsaanslag binnen is, dan kan er pas een verzoek worden ingediend voor bijzonder uitstel van betaling. Belangrijk is wel dat in het verzoek wordt toegelicht waarom bijzonder uitstel van betaling gevraagd wordt. Indien gewenst kan TopBalance dat verzorgen.

Let op!
In de naheffingsaanslag zal wel een boete worden opgelegd, maar wordt nadien weer ingetrokken, nadat uitstel wordt verleend.


Wanneer dit verzoek wordt ingewilligd door de Belastingdienst, dan wordt uitstel van betaling verleend voor 3 maanden. Wenst de ondernemer/het bedrijf langer uitstel, dan zal ook een deskundigenverklaring moeten worden afgeven.

Voorbeeld voor de LH.

Een aangifte over de maand februari 2020 wordt voor 31 maart 2020 ingediend, maar de betaling vindt niet plaats. Dan komt naar verwachting eind april 2020 een naheffingsaanslag. Dan pas kan het verzoek worden ingediend voor bijzonder uitstel van betaling.

Voorbeeld voor de OB.
Een aangifte over het 1e kwartaal 2020 wordt voor 30 april 2020 ingediend, maar de betaling vindt niet plaats. Dan komt naar verwachting eind mei 2020 een naheffingsaanslag. Dan pas kan het verzoek worden ingediend voor bijzonder uitstel van betaling.


Let op! De melding van betalingsonmacht met het oog op bestuurdersaansprakelijkheid.
Bestuurders van rechtspersonen, die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het niet betalen van de gecombineerde loonheffingen, omzetbelasting, accijns, verbruiksbelastingen van dranken en tabak, milieubelasting en kansspelbelasting. Om dat te voorkomen moet de zogenoemde betalingsonmacht worden gemeld binnen twee weken nadat de verschuldigde belasting betaald of afgedragen had moeten worden. Deze melding staat los van het verzoek om bijzonder uitstel van betaling. De melding betalingsonmacht zal in de regel eerder moeten gebeuren dan het verzoek om uitstel van betaling. Voor uitstel van betaling moet er namelijk eerst een aanslag zijn opgelegd.

 

Print
Tags:

Overzicht actuele zaken

Geplaatst: jun 24, 2020

Leg het arbeidscontract schriftelijk vast vóór 1 juli 2020

Sinds 1 januari 2020 is de wet Werk Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Om in aanmerking te komen voor een lagere WW-premie had de werkgever tot 1 april 2020 de mogelijkheid om voor werknemers, die vóór 1 januari 2020 voor onbepaalde tijd in dienst waren en die geen oproepovereenkomst hadden, een arbeidscontract schriftelijk vast te leggen. Door de coronacrisis is deze uiterste datum met 3 maanden verlengd tot 1 juli 2020.

Lees verder
Geplaatst: apr 30, 2020

Uitbreiding NOW-regeling en andere toezeggingen maatregelen noodpakket

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 22 april de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitbreiding van NOW-regeling en andere toezeggingen maatregelen noodpakket.

Lees verder
Geplaatst: apr 25, 2020

Uitbreiding NOW-regeling

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 22 april de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitbreiding van NOW-regeling en andere toezeggingen maatregelen noodpakket.

Lees verder
Geplaatst: apr 18, 2020

WhatsApp chat mogelijkheid gelanceerd

Ter bevordering van een goede communicatie, is nu via de website de mogelijkheid geboden, om via WhatsApp een chat op te zetten met TopBalance.

Lees verder
Geplaatst: apr 8, 2020

Aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig

Het ministerie van Financiën heeft gisteravond besloten dat een aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig is. 

Lees verder
Geplaatst: apr 1, 2020

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)

Het kabinet heeft op 31 maart 2020 de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) bekend gemaakt. Doel van de maatregel is om kennis en ervaring van werknemers voor bedrijven te behouden en om werkeloosheid te voorkomen.
 

Lees verder
Geplaatst: mrt 21, 2020

Maatregelen bij afspraken op kantoor van TopBalance

Met verwijzing naar de aankondigingen van maatregelen van het kabinet met betrekking tot de aanpak van de bestrijding tegen het coronavirus (COVID-19), kunnen de gemaakte afspraken met het kantoor van TopBalance vooralsnog gewoon doorgaan.

Lees verder
Geplaatst: mrt 20, 2020

Bijzonder uitstel van betaling nader uitgelegd

Ondernemers/bedrijven kunnen bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor bijvoorbeeld de belastingmiddelen inkomstenbelasting (IB), gecombineerde loonheffingen (LH), omzetbelasting (OB) en vennootschapsbelasting (VPB).

Lees verder
Geplaatst: mrt 20, 2020

Update - Bijzonder uitstel van betaling wegens coronavirus

De Belastingdienst heeft de voorwaarden voor het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling wegens het coronavirus behoorlijk versoepeld. Het kabinet wil de administratieve lasten voor het aanvragen van uitstel van betaling door bedrijven en haar adviseurs nu zo beperkt mogelijk houden. 

Lees verder
Geplaatst: mrt 2, 2020

Wanneer moet u aangifte doen?

Ongeveer 6,8 miljoen particulieren en 1,4 miljoen ondernemers hebben een uitnodiging gekregen om aangifte te doen voor de Inkomstenbelasting.

De eerste dag van het 'aangifteseizoen' wordt altijd meteen veel aangifte gedaan. En omdat 1 maart dit jaar op een zondag valt, is het nog drukker dan normaal. Maar wanneer dient de aangifte uiterlijk ingediend te worden?

Lees verder
12
Back To Top