Search User Login Menu
Tools
Close

Actuele zaken

Uitbreiding NOW-regeling

Uitbreiding NOW-regeling
Geplaatst: apr 25, 2020
Commentaar: 0

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 22 april de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitbreiding van NOW-regeling en andere toezeggingen maatregelen noodpakket.

Uitbreiding NOW-regeling
Concerns met minder dan 20% omzetverlies kunnen onder voorwaarden voor individuele werkmaatschappijen de loonsubsidie aanvragen, wanneer deze werkmaatschappijen een omzetdaling hebben van meer dan 20%. De extra voorwaarden die aan deze uitbreiding van de NOW-regeling worden gesteld, kun je lezen in de kamerbrief van 22 april. De wijziging van de regeling op dit punt wordt volgende week gepubliceerd.

Een aanvullend vangnet voor flexwerkers
Het kabinet heeft de Tweede Kamer toegezegd om de mogelijkheden te verkennen van een vangnet voor flexwerkers. Met dit vangnet wil het kabinet de banen van flexwerkers, waaronder studenten, artiesten en hybride ondernemers, behouden. Daarnaast moet dit vangnet een financiële ondersteuning bieden voor de mensen uit deze groepen die sinds 1 maart 2020 hun baan hebben verloren en niet in aanmerkingen komen voor een uitkering.

Seizoenswerk en de NOW-regeling
De NOW-regeling in de huidige vorm biedt voor bedrijven met seizoenspatronen in de omzet of de loonkosten geen uitkomst. Het kabinet erkent dit ook en zoekt naar een maatwerkoplossing in een andere regeling dan de NOW-regeling. In een aantal urgente gevallen (sierteelt en de culturele sector) was het al mogelijk om specifieke maatregelen te treffen door aan te sluiten bij bestaande subsidiestromen.

Overwerk en premiedifferentiatie
Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). In deze wet is geregeld dat werkgevers voor werknemers met een vast contract een lage WW-premie betalen en voor werknemers met een flexibel contract een hoge WW-premie betalen. Wanneer werknemers met een vast contract meer dan 30% overwerk in een kalenderjaar verrichten, dat moet de werkgever met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie betalen in plaats van de lage WW-premie. Vanwege de coronacrisis wordt de verhoging van de WW-premie voor deze 30% herzieningssituatie een jaar uitgesteld. Dit betekent dat werkgevers bij overwerk van meer dan 30% in het kalenderjaar 2020 de WW-premie niet hoeven te herzien. Deze herzieningssituatie treedt met ingang van 1 januari 2021 weer in werking.

Werktijdverkorting en tewerkstellingsvergunningen
Door de huidige coronacrisis heeft het kabinet besloten in de volgende situatie tijdelijk niet te handhaven. Een werkgever betaalt nog op grond van de inmiddels vervallen werktijdverkorting (wtv) aan een kennismigrant tijdelijk een salaris dat lager is dan het wettelijk salariscriterium. In deze situatie wordt tijdelijk geen boete aan de werkgever opgelegd.

 

Print
Tags:

Documenten of bestanden te downloaden

Overzicht actuele zaken

Geplaatst: jun 24, 2020

Leg het arbeidscontract schriftelijk vast vóór 1 juli 2020

Sinds 1 januari 2020 is de wet Werk Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Om in aanmerking te komen voor een lagere WW-premie had de werkgever tot 1 april 2020 de mogelijkheid om voor werknemers, die vóór 1 januari 2020 voor onbepaalde tijd in dienst waren en die geen oproepovereenkomst hadden, een arbeidscontract schriftelijk vast te leggen. Door de coronacrisis is deze uiterste datum met 3 maanden verlengd tot 1 juli 2020.

Lees verder
Geplaatst: apr 30, 2020

Uitbreiding NOW-regeling en andere toezeggingen maatregelen noodpakket

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 22 april de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitbreiding van NOW-regeling en andere toezeggingen maatregelen noodpakket.

Lees verder
Geplaatst: apr 25, 2020

Uitbreiding NOW-regeling

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 22 april de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitbreiding van NOW-regeling en andere toezeggingen maatregelen noodpakket.

Lees verder
Geplaatst: apr 18, 2020

WhatsApp chat mogelijkheid gelanceerd

Ter bevordering van een goede communicatie, is nu via de website de mogelijkheid geboden, om via WhatsApp een chat op te zetten met TopBalance.

Lees verder
Geplaatst: apr 8, 2020

Aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig

Het ministerie van Financiën heeft gisteravond besloten dat een aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig is. 

Lees verder
Geplaatst: apr 1, 2020

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)

Het kabinet heeft op 31 maart 2020 de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) bekend gemaakt. Doel van de maatregel is om kennis en ervaring van werknemers voor bedrijven te behouden en om werkeloosheid te voorkomen.
 

Lees verder
Geplaatst: mrt 21, 2020

Maatregelen bij afspraken op kantoor van TopBalance

Met verwijzing naar de aankondigingen van maatregelen van het kabinet met betrekking tot de aanpak van de bestrijding tegen het coronavirus (COVID-19), kunnen de gemaakte afspraken met het kantoor van TopBalance vooralsnog gewoon doorgaan.

Lees verder
Geplaatst: mrt 20, 2020

Bijzonder uitstel van betaling nader uitgelegd

Ondernemers/bedrijven kunnen bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor bijvoorbeeld de belastingmiddelen inkomstenbelasting (IB), gecombineerde loonheffingen (LH), omzetbelasting (OB) en vennootschapsbelasting (VPB).

Lees verder
Geplaatst: mrt 20, 2020

Update - Bijzonder uitstel van betaling wegens coronavirus

De Belastingdienst heeft de voorwaarden voor het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling wegens het coronavirus behoorlijk versoepeld. Het kabinet wil de administratieve lasten voor het aanvragen van uitstel van betaling door bedrijven en haar adviseurs nu zo beperkt mogelijk houden. 

Lees verder
Geplaatst: mrt 2, 2020

Wanneer moet u aangifte doen?

Ongeveer 6,8 miljoen particulieren en 1,4 miljoen ondernemers hebben een uitnodiging gekregen om aangifte te doen voor de Inkomstenbelasting.

De eerste dag van het 'aangifteseizoen' wordt altijd meteen veel aangifte gedaan. En omdat 1 maart dit jaar op een zondag valt, is het nog drukker dan normaal. Maar wanneer dient de aangifte uiterlijk ingediend te worden?

Lees verder
12
Back To Top