Search User Login Menu
Tools
Close
Close

Uitgelicht

RB gaat convenant aan met BFT

Op grond van deze afspraak draagt het RB als beroepsorganisatie zelf zorg voor de naleving van de verplichtingen van haar leden op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het toetsingsarrangement werd ondertekend door bestuursvoorzitter van het RB Fons Overwater en directeur van het Bureau Financieel Toezicht Marijke Kaptein.

Het betreft een vernieuwing van het oude contract dat werd gesloten op 3 juli 2015. Het nieuwe contract is vijf jaar lang geldig. In het toetsingsarrangement is onder meer afgesproken dat het Wwft-toezicht in eerste instantie mag worden uitgevoerd door eigen auditoren. Door deze afspraak kan de toetsing onderdeel uitmaken van de algehele kwaliteitscontroles door de vereniging. Het RB voert jaarlijks enkele tientallen van dit soort onderzoeken uit.  

Kwaliteit borgen
Willem Faassen, bestuurslid van het RB en nauw betrokken bij de totstandkoming van het arrangement, is blij met de gemaakte afspraken. “We zijn er trots op dat we dankzij dit hernieuwde arrangement het toezicht op onze leden in eigen hand houden. Op deze manier kunnen we de kwaliteit van onze leden nog beter borgen en de waarde van de RB-titel vergroten.”  

Handhaving
Uitgangspunt van het toetsingsarrangement is dat RB-leden bij overtredingen op dezelfde manier worden gesanctioneerd als niet-leden. In het contract zijn daarom afspraken geformuleerd rondom sancties en meldingsplicht richting het BFT.  

RB-auditor
Het RB werkt met kwalitatief hoogstaande auditoren. Wie auditor wil worden, moet zijn ingeschreven in het RB-, RBc-, RA- of AA-register en beschikken over minimaal drie jaar praktijkervaring op het gebied van administratieve dienstverlening. De auditoren worden door het bestuur aangesteld en in samenwerking met het BFT opgeleid. In de opleiding is aandacht voor risicoanalyse (selecteren van cliënten en dossiers), praktijkcasussen van ongebruikelijke transacties, de wettelijke verplichtingen, de vastleggingen, rapportage, normering en sanctionering. Onderdeel van de opleiding is ook de uitvoering van een onderzoek Wwft samen met een toezichthouder van het BFT.


 
Print
0 Commentaar

Categorieën: UitgelichtAantal views: 1095

Tags:

En verder ...

Back To Top