Search User Login Menu
Tools
Close
Close

Uitgelicht

Register Belastingadviseurs (RB) pleit voor schrappen box 3

'Kabinet: schrap box 3, belast vermogensinkomsten in box 1'. Dat was aan de vooravond van het Kamerdebat Toekomst box 3 op 9 mei jl. de boodschap aan het parlement, het ministerie van Financiën en de Belastingdienst in het visiestuk dat het RB schreef over box 3.

Voorkom eindeloze procedures, schrap box 3, belast vermogensinkomsten in box 1. Het RB bepleit een omslag in het denken over oplossingen voor het probleem van forfaitaire rendementen in box 3. Het is verstandiger en logischer om werkelijke vermogensinkomsten net als inkomen uit onder meer arbeid in box 1 te belasten. Daardoor wordt aangesloten bij een beproefde systematiek van belastingheffing.

Uitgangspunten voor een nieuwe belasting op vermogen:

  • Heffing dient niet plaats te vinden over een forfaitair inkomen, maar over het daadwerkelijk genoten inkomen uit sparen en beleggen.
  • Ontzie kleine spaarders en beleggers door een inkomensdrempel voor inkomsten uit vermogen.
  • Mensen met een hoger inkomen dienen meer belasting te betalen dan mensen met een lager inkomen.
  • Door de inkomsten uit vermogen te belasten in box 1 worden deze inkomsten belast met premies volksverzekeringen.
  • Door het indexeren van de tariefschijven in box 1 en de inkomensdrempel wordt inflatie (deels) niet belast.
  • Het systeem van belastingheffing over vermogen dient zoveel als mogelijk inpasbaar te zijn in de bestaande systematiek van wet- en regelgeving, zodat niet of nauwelijks nieuwe fiscale regelingen hoeven te worden getroffen.
  • Het dient een betrekkelijk eenvoudig systeem te worden. Elke belastingplichtige met een gezond boerenverstand moet het stelsel kunnen begrijpen en daardoor in de praktijk ook kunnen toepassen. Er moet worden voorkomen dat belastingplichtigen met ‘eenvoudige’ spaartegoeden en beleggingen professionele ondersteuning nodig gaan hebben bij het aangeven van hun inkomen.
  • Box 2 blijft naast box 1 bestaan.

     
Print
0 Commentaar

Categorieën: UitgelichtAantal views: 629

Tags:

En verder ...

Back To Top