Search User Login Menu
Tools
Close

Uitgelicht

NOAB 'schorst' TopBalance

Geplaatst: jan 21, 2018
Categorieën: Uitgelicht
Commentaar: 0

Als gevolg van een stevig meningsverschil tussen het bestuur van de NOAB en TopBalance inzake het direct en zonder voorbehoud ter inzage geven van cliëntendossiers van TopBalance aan de NOAB in het kader van een kwaliteitsonderzoek, die ten grote delen vallen onder de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), heeft het bestuur van de NOAB besloten, om TopBalance met ingang van 1 januari 2018 te 'schorsen', om vervolgens een verzoek te gaan indienen bij het Tuchtcollege om TopBalance te royeren als lid van de vereniging.

De vraag is of het bestuur de bevoegdheid heeft om te schorsen, omdat in dit geval schorsen een strafmaatregel is. Volgens artikel 9 lid 2 van de statuten, mag alleen het Tuchtcollege en het College van beroep straffen opleggen. Om die reden neemt TopBalance het standpunt in, dat het besluit van het bestuur van NOAB om TopBalance te schorsen, nietig is. 

De kern van het meningsverschil draait vooral om het feit, of je een cliënt op de hoogte moet brengen, dat een derde (de NOAB) inzage kan hebben in zijn of haar persoonsgegevens, en dat je de cliënt ondubbelzinnige toestemming moet vragen.

De NOAB heeft het standpunt ingenomen, dat de cliënt niet op de hoogte hoeft worden gesteld, en dat er geen ondubbelzinnige toestemming hoeft worden gegeven.

TopBalance heeft het standpunt, dat de cliënt wel op de hoogte moet worden gesteld, en dat de cliënt wel ondubbelzinnige toestemming zou moeten geven.

In artikel 21 van de AVG staat toch heel duidelijk, dat dit goed moet worden gecommuniceerd met de cliënt, en dat de cliënt weet moet hebben van het feit, dat hij of zij het recht heeft om bezwaar aan te tekenen. Na het kenbaar maken van dat bezwaar door cliënt, zal de bewuste verwerking per direct moeten worden gestaakt, en kan alleen nog worden voortgezet als het NOAB kantoor dwingende gerechtvaardigde gronden aanvoert, die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de cliënt, of die verband houden met de instelling, uitoefening, of onderbouwing van een rechtsvordering.

Het belang van de NOAB is helder. De vereniging wil een keurmerk op de markt brengen. Dat is heel legitiem. Om die reden wordt een reviewer ingeschakeld om te onderzoeken of een NOAB lid nog steeds voldoet aan de door de NOAB gestelde vereisten. Maar de vraag is hier, moet dat ten koste gaan van het prijsgeven van persoonsgegevens van de cliënt, en voldoet dat prijsgeven van deze persoonsgegevens aan de wettelijke bepalingen, in het bijzonder van de AVG en de WBP. Bovendien gaat deze verwerking van de persoonsgegevens een heel ander doel krijgen.

TopBalance heeft de NOAB aangeboden om de persoonsgegevens van de cliënten te anonimiseren dan wel te pseudonimiseren. Daar is de NOAB niet mee akkoord gegaan. Waarom eigenlijk niet? 

TopBalance heeft inmiddels een handhavingsverzoek ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

TopBalance wacht nu de bevindingen af van het Tuchtcollege en de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is niet ondenkbaar dat TopBalance de casus ook gaat neerleggen bij een Nederlandse rechter.

TopBalance is teleurgesteld, dat het bestuur van de NOAB uiteindelijk deze weg heeft genomen, temeer, omdat TopBalance getracht heeft om tot een oplossing te komen, rekening houdend met ieders belang.

Print
Tags:

Overzicht uitgelicht

Geplaatst: jan 16, 2019

TopBalance zegt lidmaatschap NOAB op

Na een periode van bijna 20 jaar heeft TopBalance zijn lidmaatschap bij de NOAB (Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen) opgezegd, na geconcludeerd te hebben dat NOAB niets toevoegt aan de dienstverlening van TopBalance.

Lees verder
Geplaatst: jan 15, 2019

Btw-verlegging na Brexit?

De Brexit nadert met rasse schreden. Met het oog daarop heeft de Belastingdienst ondernemers die regelmatig goederen afnemen vanuit het Verenigd Koninkrijk (VK) in een brief gewezen op de mogelijkheid om een vergunning voor btw-verlegging bij invoer aan te vragen.

Lees verder
Geplaatst: jan 12, 2019

Milieulijst en Energielijst 2019 bekend

Voorafgaand aan ieder jaar verschijnen een nieuwe Milieulijst en Energielijst. Investeert u in bedrijfsmiddelen die op die lijsten staan? Dan levert u niet alleen een goede bijdrage aan het klimaat, het kan u ook nog een mooi belastingvoordeel opleveren. Wilt u in 2019 dus milieuvriendelijke of energiebesparende bedrijfsmiddelen aanschaffen? Raadpleeg dan de Milieulijst 2019 en/of de Energielijst 2019.

Lees verder
Geplaatst: dec 19, 2018

Belastingwijzigingen per 1 januari 2019

De Eerste Kamer heeft op 18 december ingestemd met ruim 60 belastingmaatregelen voor burgers en bedrijven. Dit betekent dat de belastingtarieven vanaf volgend jaar omlaag gaan en de heffingskortingen (belastingkortingen) omhoog, waardoor werken lonender wordt.

Lees verder
Geplaatst: nov 29, 2018

Alsnog teruggaaf over 2016 voor 175.000 belastingplichtigen

In de aanloop van elk nieuw kalenderjaar worden de heffingskortingen opnieuw vastgesteld. Zo ook voor het jaar 2016. Normaal gebeurt dat tijdig, zodat de Belastingdienst hiermee nog rekening kan houden met de uitbetaling van voorlopige teruggaven.

Lees verder
12
Back To Top