Search User Login Menu
Tools
Close

Uitgelicht

Het Belastingplan 2019, iets gewijzigd

Het Belastingplan 2019, iets gewijzigd
Geplaatst: okt 21, 2018
Categorieën: Uitgelicht
Commentaar: 0

Voor alle bedrijven, van klein tot groot, gaat de winstbelasting de komende jaren verder omlaag dan het kabinet eerder al had aangekondigd. Daar is ruimte voor nu de afschaffing van de dividendbelasting definitief niet doorgaat. Staatssecretaris Snel van Financiën heeft in een brief van 16 oktober 2018 inmiddels onder meer de volgende maatregelen genoemd.

Verlaging tarieven vennootschapsbelasting
Het kabinet was al van plan de vennootschapsbelasting voor grote ondernemingen stapsgewijs te verlagen van 25 naar 22,25 procent, en die voor het midden- en kleinbedrijf van 20 naar 16 procent. In de nieuwe plannen die staatssecretaris Menno Snel van Financiën heeft ontvouwd, komen de tarieven in 2021 uit op respectievelijk 20,5 en 15 procent. Grote bedrijven moeten wel wat langer wachten op verlaging van de winstbelasting. De eerste stap die voor volgend jaar gepland stond, gaat niet door. Maar in de twee jaar daarna daalt de belasting op bedrijfswinsten boven de 200.000 euro dus wel een stuk sneller dan voorzien.

Overgangsregeling expats
De inperking van een gunstige belastingregeling voor buitenlandse werknemers gaat door, maar er komt een overgangsregeling voor expats die daar al in 2019 of 2020 door zouden worden getroffen.

Verlaging werkgeverslasten op arbeid
Om het ondernemersklimaat verder te verbeteren wordt vanaf 2021 structureel 200 miljoen euro uitgetrokken om de werkgeverslasten op arbeid te verlagen. Verzachten rekening-courantmaatregel directeuren-grootaandeelhouders Het kabinet verzacht daarnaast de aangekondigde maatregel tegen excessief lenen bij de eigen vennootschap. Als die aangekondigde maatregel daadwerkelijk in de wet wordt vastgelegd, moeten directeuren-grootaandeelhouders vanaf 1 januari 2022 belasting gaan betalen op hoge leningen die zij afsluiten bij hun eigen onderneming. De verzachting bestaat uit twee onderdelen:

  1. In plaats van een overgangsregeling voor bestaande eigenwoningschulden worden ook nieuwe eigenwoningschulden van de dga uitgezonderd;
  2. Bovenop deze eigenwoningschuld zal een aanvullende drempel van € 500.000 voor de dga en zijn partner gezamenlijk gelden.


Intensivering S&O-afdrachtvermindering
Ook wordt het innovatieve bedrijven met een extra belastingkorting makkelijker gemaakt te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Verschillende organisaties, waaronder het RB, hebben de afgelopen periode gepleit om de dividendbelasting niet af te schaffen en de financiële ruimte die hierdoor ontstaat ten goede te laten komen aan het mkb in het bijzonder en het bedrijfsleven in het algemeen. Meer details worden verwacht in de nota’s van wijziging. De staatssecretaris streeft ernaar deze op 26 oktober 2018 aan te kunnen bieden aan de Tweede Kamer. Wilt u weten wat de gewijzigde plannen betekenen voor uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op.

Print
Tags:

Overzicht uitgelicht

Geplaatst: jan 16, 2019

TopBalance zegt lidmaatschap NOAB op

Na een periode van bijna 20 jaar heeft TopBalance zijn lidmaatschap bij de NOAB (Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen) opgezegd, na geconcludeerd te hebben dat NOAB niets toevoegt aan de dienstverlening van TopBalance.

Lees verder
Geplaatst: jan 15, 2019

Btw-verlegging na Brexit?

De Brexit nadert met rasse schreden. Met het oog daarop heeft de Belastingdienst ondernemers die regelmatig goederen afnemen vanuit het Verenigd Koninkrijk (VK) in een brief gewezen op de mogelijkheid om een vergunning voor btw-verlegging bij invoer aan te vragen.

Lees verder
Geplaatst: jan 12, 2019

Milieulijst en Energielijst 2019 bekend

Voorafgaand aan ieder jaar verschijnen een nieuwe Milieulijst en Energielijst. Investeert u in bedrijfsmiddelen die op die lijsten staan? Dan levert u niet alleen een goede bijdrage aan het klimaat, het kan u ook nog een mooi belastingvoordeel opleveren. Wilt u in 2019 dus milieuvriendelijke of energiebesparende bedrijfsmiddelen aanschaffen? Raadpleeg dan de Milieulijst 2019 en/of de Energielijst 2019.

Lees verder
Geplaatst: dec 19, 2018

Belastingwijzigingen per 1 januari 2019

De Eerste Kamer heeft op 18 december ingestemd met ruim 60 belastingmaatregelen voor burgers en bedrijven. Dit betekent dat de belastingtarieven vanaf volgend jaar omlaag gaan en de heffingskortingen (belastingkortingen) omhoog, waardoor werken lonender wordt.

Lees verder
Geplaatst: nov 29, 2018

Alsnog teruggaaf over 2016 voor 175.000 belastingplichtigen

In de aanloop van elk nieuw kalenderjaar worden de heffingskortingen opnieuw vastgesteld. Zo ook voor het jaar 2016. Normaal gebeurt dat tijdig, zodat de Belastingdienst hiermee nog rekening kan houden met de uitbetaling van voorlopige teruggaven.

Lees verder
12
Back To Top