Search User Login Menu
Tools
Close

Uitgelicht

Het Belastingplan 2019. Wat nu?

Het Belastingplan 2019. Wat nu?
Geplaatst: okt 20, 2018
Categorieën: Uitgelicht
Commentaar: 0

Het Belastingplan 2019 laat zeker het nodige stof opwaaien. Hoeveel stof er op uw pad komt te liggen, zal van ondernemer tot ondernemer verschillend zijn. Maar linksom of rechtsom, ook u wordt ongetwijfeld geconfronteerd met de uitwerking van bepaalde plannen. Hoe bereidt u zich voor op de aangekondigde fiscale veranderingen? Heeft u de bezem al klaarstaan of bent u nog op zoek naar wat hulp? TopBalance kijkt graag samen met u wat de aangekondigde belastingvoorstellen betekenen voor uw situatie. Een aantal vragen waar u als vereniging of werkgever de komende tijd over na kunt denken: Is het nodig dat ik onze vrijwilligersvergoeding aanpas in 2019? Kan ik mijn werknemers vanaf 2020 motiveren met een fiets van de zaak met een eenvoudige bijtellingsregeling? Komt de overheid nog met een fatsoenlijke overgangsregeling voor werknemers met een 30%-regeling?

Aanpassing vrijwilligersregeling 
Goed nieuws voor vrijwilligers bij een sportvereniging of ‘goede-doelenclub’. Wanneer zij een vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden voor deze vereniging of club, kan deze vergoeding onder voorwaarden onbelast worden ontvangen. Wanneer het Belastingplan 2019 wordt aangenomen, mag deze vergoeding vanaf 1 januari 2019 op jaarbasis maximaal € 1.700 per kalenderjaar bedragen met een maximum van € 170 per maand. Dit betekent een verhoging van € 200 per jaar, respectievelijk € 20 per maand. Een vrijwilligersregeling voorkomt administratieve rompslomp bij de vereniging of club en geeft vrijwilligers vooral een steuntje in de rug voor de tijd en moeite die zij voor het maatschappelijke doel inzetten.

Fiets van de zaak
We kennen vast allemaal de auto van de zaak en de regelgeving rondom de bijtelling voor de werknemer die deze auto van de zaak rijdt. Vanaf 2020 geldt er een soortgelijke regeling voor de fiets van de zaak. Nu geldt bij een fiets van de zaak nog dat per werknemer berekend moet worden wat het voordeel is. Vanaf 2020 bedraagt de bijtelling voor de fiets van de zaak 7% van de consumentenprijs van de fiets, mits er sprake is van privégebruik door de werknemer. Het privégebruik moet worden aangetoond door de inspecteur. Gemakshalve komt de wetgever de inspecteur tegemoet, door te veronderstellen dat woon-werkverkeer privégebruik is. De regeling gaat ook gelden voor fietsen met trapondersteuning. Als de werknemer een eigen bijdrage betaalt voor het privégebruik, dan komt deze in mindering op de bijtelling.

Aanpassing 30%-regeling 
Als het aan de wetgever ligt, wordt de 30%-regeling behoorlijk aangepast per 1 januari 2019. De 30%-regeling is bedoeld voor werknemers uit het buitenland die een specifieke deskundigheid bezitten die in Nederland schaars is. Om de expertise naar Nederland te halen, kunnen deze werknemers 30% van hun loon onbelast ontvangen. Het mag duidelijk zijn dat dit een zeer aantrekkelijke regeling is en daadwerkelijk bijdraagt aan het binnenhalen van deze bijzondere werknemers. Naast de 30% die onbelast wordt ontvangen, gelden er ook nog andere fiscale voordelen in de inkomstenbelasting voor deze groep. Wat wordt er dan aangepast? Zonder enige overgangsregeling wordt de termijn waarin de buitenlandse werknemer gebruik kan maken van deze regeling, verkort van acht naar vijf jaar. Voor werknemers die nu gebruikmaken van deze regeling betekent dit een forse strop. In de parlementaire behandeling gedurende de komende weken zal blijken of deze versobering zonder overgangsregeling stand houdt. Ik hoop dat ik u de nodige stof tot nadenken heb gegeven. In het geval u meer wilt weten van de verlaging van het tarief vennootschapsbelasting, het lenen van de eigen BV of de verhoging van het lage btw-tarief.

Heeft u fiscaal advies nodig om de eventuele stofwolken om te zetten tot een concreet advies? 

Print
Tags:

Overzicht uitgelicht

Geplaatst: jun 18, 2019

Dienstverlening Belastingdienst onder de maat

Voor de vierde keer sinds 2011 lieten de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en het Register Belastingadviseurs (RB), de beroepsverenigingen van in totaal ruim 12.000 fiscaal dienstverleners, een onderzoek uitvoeren naar de vraag hoe hun leden denken over het functioneren van de Belastingdienst. De belangrijkste onderzoeksresultaten en een aantal daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn opgenomen in een samenvatting – die als bijlage bij dit bericht is gevoegd.

Lees verder
Geplaatst: jan 16, 2019

TopBalance zegt lidmaatschap NOAB op

Na een periode van bijna 20 jaar heeft TopBalance zijn lidmaatschap bij de NOAB (Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen) opgezegd, na geconcludeerd te hebben dat NOAB niets toevoegt aan de dienstverlening van TopBalance.

Lees verder
Geplaatst: jan 15, 2019

Btw-verlegging na Brexit?

De Brexit nadert met rasse schreden. Met het oog daarop heeft de Belastingdienst ondernemers die regelmatig goederen afnemen vanuit het Verenigd Koninkrijk (VK) in een brief gewezen op de mogelijkheid om een vergunning voor btw-verlegging bij invoer aan te vragen.

Lees verder
Geplaatst: jan 12, 2019

Milieulijst en Energielijst 2019 bekend

Voorafgaand aan ieder jaar verschijnen een nieuwe Milieulijst en Energielijst. Investeert u in bedrijfsmiddelen die op die lijsten staan? Dan levert u niet alleen een goede bijdrage aan het klimaat, het kan u ook nog een mooi belastingvoordeel opleveren. Wilt u in 2019 dus milieuvriendelijke of energiebesparende bedrijfsmiddelen aanschaffen? Raadpleeg dan de Milieulijst 2019 en/of de Energielijst 2019.

Lees verder
Geplaatst: dec 19, 2018

Belastingwijzigingen per 1 januari 2019

De Eerste Kamer heeft op 18 december ingestemd met ruim 60 belastingmaatregelen voor burgers en bedrijven. Dit betekent dat de belastingtarieven vanaf volgend jaar omlaag gaan en de heffingskortingen (belastingkortingen) omhoog, waardoor werken lonender wordt.

Lees verder
12
Back To Top